Τοποθέτηση φακέλων

Βεβαιωθείτε ότι έχετε ισιώσει τυχόν καμπυλώσεις στους φακέλους προτού τους τοποθετήσετε. Επίσης, προσέξτε να είναι σωστός ο προσανατολισμός των φακέλων και να είναι η σωστή πλευρά προς τα επάνω.
Σε αυτή την ενότητα περιγράφεται ο τρόπος τοποθέτησης των φακέλων με τον προσανατολισμό που θέλετε, καθώς και οι διαδικασίες που πρέπει να ολοκληρώσετε προτού τοποθετήσετε τους φακέλους. Για περιγραφή της γενικής διαδικασίας τοποθέτησης φακέλων στο συρτάρι χαρτιού ή στον δίσκο πολλαπλών χρήσεων, δείτε Τοποθέτηση χαρτιού στο συρτάρι χαρτιού ή Τοποθέτηση Χαρτιού στον Δίσκο Πολλαπλών Χρήσεων.

Πριν την τοποθέτηση φακέλων

Ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για την προετοιμασία των φακέλων πριν την τοποθέτηση.
Στο μοντέλο LBP613Cdw / LBP611Cn, μπορεί να τοποθετηθεί μόνο ένας φάκελος τη φορά στην υποδοχή χειροκίνητης τροφοδοσίας. Ακολουθήστε τα βήματα 1 έως 3 στην παρακάτω διαδικασία για την προετοιμασία των φακέλων πριν από την τοποθέτηση.
1
Κλείστε το πτερύγιο του κάθε φακέλου.
2
Πιέστε τους για να φύγει ο παγιδευμένος αέρας και βεβαιωθείτε ότι οι γωνίες είναι πιεσμένες.
3
Χαλαρώστε τυχόν άκαμπτες γωνίες των φακέλων και ισιώστε τυχόν καμπυλώσεις.
4
Ευθυγραμμίστε τα άκρα των φακέλων σε μια επίπεδη επιφάνεια.

Στο συρτάρι χαρτιού

Τοποθετήστε τους φακέλους Monarch, COM10, DL ή ISO-C5 με κατακόρυφο προσανατολισμό (με τις πλευρές μεγάλου μήκους σε κάθε πλευρά), με την πλευρά χωρίς κόλλα (μπροστινή πλευρά) προς τα επάνω. Δεν μπορείτε να εκτυπώσετε στην πίσω πλευρά των φακέλων.
Τοποθετήστε τους φακέλους, έτσι ώστε η άκρη με το πτερύγιο να είναι προς την αριστερή πλευρά, όπως φαίνεται στην εικόνα.

Στον δίσκο πολλαπλών χρήσεων

Τοποθετήστε τους φακέλους Monarch, COM10, DL ή ISO-C5 με κατακόρυφο προσανατολισμό (με τη μικρή πλευρά προς τη συσκευή), με την πλευρά χωρίς κόλλα (μπροστινή πλευρά) προς τα επάνω. Δεν μπορείτε να εκτυπώσετε στην πίσω πλευρά των φακέλων.
Τοποθετήστε τους φακέλους, έτσι ώστε η άκρη με το πτερύγιο να είναι προς την αριστερή πλευρά, όπως φαίνεται στην εικόνα.
LBP654Cx / LBP653Cdw
 
LBP613Cdw / LBP611Cn
 
24YS-02H