Ρύθμιση διαβάθμισης τόνων

Η διαβάθμιση τόνων αναφέρεται στην αλληλουχία από σκούρες σε ανοιχτές σκιές ενός χρώματος. Όσο περισσότερες σκιές στις διαβαθμίσεις τόνων των χρωμάτων εκτυπώνονται, τόσο πιο φυσικές είναι οι εκτυπώσεις. Εάν υποβαθμιστεί η αναπαραγωγή χρωμάτων και εάν η πυκνότητα και η φωτεινότητα των χρωμάτων στις εκτυπώσεις διαφέρουν σημαντικά από αυτές στα πρωτότυπα είναι διαφορετική, προβείτε στην κατάλληλη αυτόματη ρύθμιση.
Οι ρυθμίσεις ενδέχεται να μην πραγματοποιηθούν αποτελεσματικά εάν δεν υπάρχει αρκετός γραφίτης στην κασέτα. Ελέγξτε την ποσότητα που απομένει στην κασέτα γραφίτη. Εάν η ποσότητα γραφίτη που απομένει στην κασέτα γραφίτη είναι μικρή, συνιστάται να αντικαταστήσετε την κασέτα γραφίτη. Έλεγχος υπολειπόμενης ποσότητας αναλώσιμων

Γρήγορη ρύθμιση

Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τη διαβάθμιση τόνων. Αυτή η ρύθμιση μπορεί να πραγματοποιηθεί αυτόματα μετά την αντικατάσταση μιας κασέτας γραφίτη.
Η γρήγορη ρύθμιση δεν είναι διαθέσιμη κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης.
Μπορείτε να ορίσετε τη συσκευή να εκτελεί αυτές τις ρυθμίσεις αυτόματα μετά την ενεργοποίησή του. <Ρυθμ Αυτ Διόρθωσης>
Μπορείτε να ορίσετε τη συσκευή να εκτελεί αυτές τις ρυθμίσεις αυτόματα σε καθορισμένη στιγμή κάθε ημέρα. <Ρυθμισεις χρόνου για αυτ προσαρμ διαβάθμ>
1
Επιλέξτε <Μενού> στην οθόνη Αρχική. Οθόνη Αρχική
2
Επιλέξτε <Ρύθμιση/Συντήρηση> <Ρύθμιση ποιότητας εικόνας> <Αυτόμ ρύθμισ διαβάθμισ>.
3
Επιλέξτε <Γρήγορη ρύθμιση>.
4
Επιλέξτε <Έναρξη>.
Η ρύθμιση ξεκινά.
24YS-06F