Εκτύπωση με το AirPrint

Μπορείτε να εκτυπώσετε από iPad, iPhone, iPod touch ή Mac χωρίς τη χρήση προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή.
 
Απαιτήσεις Συστήματος
Απαιτείται μία από τις ακόλουθες συσκευές της Apple για την εκτύπωση με AirPrint.
iPad (όλα τα μοντέλα)
iPhone (3GS ή νεότερη)
iPod touch (3ης γενιάς ή νεότερη)
Mac (Mac OS X 10.7 ή νεότερη)*
 
*OS X v10.9 ή νεότερη, όταν χρησιμοποιείτε σύνδεση USB
Περιβάλλον δικτύου
Απαιτείται ένα από τα ακόλουθα περιβάλλοντα.
Περιβάλλον όπου η συσκευή Apple και η συσκευή είναι συνδεδεμένα στο ίδιο δίκτυο LAN
Περιβάλλον όπου η συσκευή Apple και η συσκευή είναι συνδεδεμένα άμεσα
Περιβάλλον όπου ένα Mac είναι συνδεδεμένο με τη συσκευή μέσω USB
Για εκτύπωση, είναι απαραίτητο να ορίσετε το στοιχείο <Χρήση εκτύπωσης IPP> στο <On>. Αλλαγή της ρύθμισης των διαθέσιμων λειτουργιών με AirPrint

Εκτύπωση από iPad, iPhone ή iPod touch

1
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι ενεργοποιημένη και συνδεδεμένη στη συσκευή Apple.
Για να δείτε πώς μπορείτε να το ελέγξετε αυτό, ανατρέξτε στην ενότητα Ρύθμιση του περιβάλλοντος δικτύου.
Για πληροφορίες σχετικά με την Άμεση Σύνδεση, ανατρέξτε στην ενότητα Άμεση σύνδεση (Λειτουργία σημείου πρόσβασης).
2
Από την εφαρμογή της συσκευής Apple, αγγίξτε για να εμφανίσετε τις επιλογές μενού.
3
Αγγίξτε [Print] (Εκτύπωση).
4
Επιλέξτε αυτή τη συσκευή από την επιλογή [Printer] (Εκτυπωτής).
Οι εκτυπωτές που είναι συνδεδεμένοι στο δίκτυο εμφανίζονται εδώ. Επιλέξτε τη συσκευή σε αυτό το βήμα.
Η οθόνη για την επιλογή αυτής της συσκευής στον επιλογή [Printer] (Εκτυπωτής) δεν εμφανίζεται στις εφαρμογές δεν υποστηρίζουν AirPrint. Δεν μπορείτε να εκτυπώσετε χρησιμοποιώντας αυτές τις εφαρμογές.
5
Καθορίστε τις ρυθμίσεις εκτύπωσης, όπως απαιτείται.
Οι διαθέσιμες ρυθμίσεις και τα διαθέσιμα μεγέθη χαρτιού διαφέρουν ανάλογα με την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε.
6
Αγγίξτε [Print] (Εκτύπωση).
Η εκτύπωση ξεκινά.
Έλεγχος της κατάστασης εκτύπωσης
Κατά την εκτύπωση, πατήστε δύο φορές το πλήκτρο αρχικής οθόνης στη συσκευή Apple πατήστε [Print] (Εκτύπωση).

Εκτύπωση από Mac

1
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι ενεργοποιημένη και συνδεδεμένη στο Mac.
Για να δείτε πώς μπορείτε να το ελέγξετε αυτό, ανατρέξτε στην ενότητα Ρύθμιση του περιβάλλοντος δικτύου.
2
Προσθέστε τη συσκευή στο Mac επιλέγοντας [System Preferences] (Προτιμήσεις συστήματος)  [Printers & Scanners] (Εκτυπωτές και σαρωτές).
Εάν η συσκευή έχει προστεθεί ήδη, αυτή η ενέργεια δεν απαιτείται.
3
Ανοίξτε το έγγραφο με μια εφαρμογή και εμφανίστε το παράθυρο διαλόγου εκτύπωσης.
Ο τρόπος εμφάνισης του παραθύρου διαλόγου εκτύπωσης διαφέρει ανάλογα με την εφαρμογή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών ή τη Βοήθεια της εφαρμογής που χρησιμοποιείτε.
4
Επιλέξτε τη συσκευή στο παράθυρο διαλόγου εκτύπωσης.
Εμφανίζονται οι εκτυπωτές που είναι συνδεδεμένοι στο Mac. Επιλέξτε τη συσκευή σε αυτό το βήμα.
5
Καθορίστε τις ρυθμίσεις εκτύπωσης, όπως απαιτείται.
Οι διαθέσιμες ρυθμίσεις και τα διαθέσιμα μεγέθη χαρτιού διαφέρουν ανάλογα με την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε.
6
Κάντε κλικ στην επιλογή [Print] (Εκτύπωση).
Η εκτύπωση ξεκινά.
24YS-03S