Ακύρωση εκτυπώσεων

Μπορείτε να ακυρώσετε την εκτύπωση από τον υπολογιστή σας ή από τον πίνακα λειτουργίας της συσκευής.

Από υπολογιστή

Μπορείτε να ακυρώσετε την εκτύπωση από το εικονίδιο εκτυπωτή που εμφανίζεται στην περιοχή ειδοποιήσεων στην επιφάνεια εργασίας.
1
Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο του εκτυπωτή.
Εάν δεν εμφανίζεται το εικονίδιο του εκτυπωτή
Ανοίξτε τον φάκελο του εκτυπωτή (Εμφάνιση του φακέλου εκτυπωτή), κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή για αυτήν τη συσκευή και κάντε κλικ στο [See what's printing] (ή κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή για τη συσκευή).
2
Επιλέξτε το έγγραφο που θέλετε να ακυρώσετε και κάντε κλικ στην επιλογή [Document] [Cancel].
3
Κάντε κλικ στην επιλογή [Yes].
Η εκτύπωση του επιλεγμένου εγγράφου ακυρώθηκε.
Ενδέχεται να εξέλθουν αρκετές σελίδες μετά την ακύρωση της εκτύπωσης.
Ακύρωση από το Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Μπορείτε να ακυρώσετε την εκτύπωση από τη σελίδα [Job Status] του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας): Έλεγχος της τρέχουσας κατάστασης των εγγράφων εκτύπωσης
Ακύρωση από εφαρμογή
Σε ορισμένες εφαρμογές, εμφανίζεται η οθόνη που φαίνεται παρακάτω. Μπορείτε να ακυρώσετε την εκτύπωση κάνοντας κλικ στο [Cancel].

Από τον πίνακα λειτουργίας

Ακύρωση εκτύπωσης με το πλήκτρο  ή <Έλεγχ Κατάστ> ().

Πατήστε  για ακύρωση

Αν στην οθόνη εμφανίζεται μια λίστα εγγράφων όταν πατήσετε το πλήκτρο 
Επιλέξτε το έγγραφο προς ακύρωση και επιλέξτε <Άκυρο>  <Ναι>.

Ελέγξτε την κατάσταση της εργασίας εκτύπωσης πριν από την ακύρωση

Μοντέλο Οθόνης Αφής
<Έλεγχ Κατάστ>  <Εργασία Εκτύπωσης>  Επιλέξτε το αντίγραφο στην καρτέλα <Κατάστ. Εργασ. Εκτύπ.>  <Άκυρο>  <Ναι>
Μοντέλο Ασπρόμαυρης LCD
  <Εργασία Εκτύπωσης>  <Κατάσταση Εργασίας>  Επιλέξτε το έγγραφο  <Ακύρωση>  <Ναι>
Ενδέχεται να εξέλθουν αρκετές σελίδες μετά την ακύρωση της εκτύπωσης.
24YS-036