Πώς να εμποδίσετε τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση

Σε αυτήν την ενότητα περιγράφονται τα μέτρα ασφαλείας που μπορείτε να λάβετε για να εμποδίσετε τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση από το εξωτερικό δίκτυο. Είναι μια ενότητα που πρέπει να διαβάσουν οπωσδήποτε όλοι οι χρήστες και οι διαχειριστές πριν χρησιμοποιήσουν αυτήν τη συσκευή, άλλους εκτυπωτές και πολυμηχανήματα με δυνατότητα σύνδεσης στο δίκτυο. Τα τελευταία χρόνια, οι εκτυπωτές/τα πολυμηχανήματα με δυνατότητα σύνδεσης στο δίκτυο σάς προσφέρουν μια ποικιλία χρήσιμων λειτουργιών, όπως εκτύπωση από υπολογιστή, χειρισμό από υπολογιστή με τη λειτουργία τηλεχειρισμού και αποστολή σαρωμένων εγγράφων μέσω του Internet. Από την άλλη, πρέπει οπωσδήποτε να λάβετε μέτρα ασφαλείας για να ελαττώσετε τον κίνδυνο διαρροής πληροφοριών, καθώς οι εκτυπωτές/τα πολυμηχανήματα εκτίθενται περισσότερο σε απειλές, όπως μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και υποκλοπή, όταν συνδέονται στο δίκτυο. Σε αυτήν την ενότητα, επεξηγούνται οι απαραίτητες ρυθμίσεις που πρέπει να ορίσετε, για να αποφύγετε τυχόν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, πριν χρησιμοποιήσετε εκτυπωτή/πολυμηχάνημα με σύνδεση στο δίκτυο.
Μέτρα ασφαλείας προς αποφυγή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης από εξωτερικό δίκτυο

Εκχώρηση ιδιωτικής διεύθυνσης IP

Η διεύθυνση IP είναι μια αριθμητική ετικέτα που εκχωρείται σε κάθε συσκευή που συνδέεται σε δίκτυο υπολογιστών. Για την επικοινωνία μέσω του Internet, χρησιμοποιείται μια γενική διεύθυνση IP ενώ, για την επικοινωνία σε τοπικό δίκτυο, όπως το δίκτυο LAN μιας εταιρείας, χρησιμοποιείται ιδιωτική διεύθυνση IP. Αν εκχωρηθεί γενική διεύθυνση IP, ο εκτυπωτής/το πολυμηχάνημα είναι ανοικτό στο κοινό και επιτρέπεται η πρόσβαση μέσω του Internet. Έτσι, αυξάνεται ο κίνδυνος διαρροής πληροφοριών λόγω μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης από το εξωτερικό δίκτυο. Από την άλλη, αν εκχωρηθεί ιδιωτική διεύθυνση IP, ο εκτυπωτής/το πολυμηχάνημα περιορίζεται στο τοπικό δίκτυο και η πρόσβαση επιτρέπεται μόνο σε χρήστες του τοπικού δικτύου, όπως το LAN μιας εταιρείας.
 
Καθολική διεύθυνση IP
Δυνατότητα πρόσβασης από εξωτερικό δίκτυο
Ιδιωτική διεύθυνση IP
Δυνατότητα πρόσβασης από τους χρήστες τοπικού δικτύου
Βασικά, εκχωρήστε ιδιωτική διεύθυνση IP στον εκτυπωτή/το πολυμηχάνημά σας. Φροντίστε να επιβεβαιώσετε αν η διεύθυνση IP που έχει εκχωρηθεί στον εκτυπωτή/το πολυμηχάνημα που χρησιμοποιείτε είναι ιδιωτική ή όχι. Οι ιδιωτικές διευθύνσεις IP βρίσκονται σε μία από τις ακόλουθες περιοχές.
Περιοχές ιδιωτικών διευθύνσεων IP
Από 10.0.0.0 έως 10.255.255.255
Από 172.16.0.0 έως 172.31.255.255
Από 192.168.0.0 έως 192.168.255.255
Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επιβεβαίωσης της διεύθυνσης IP, ανατρέξτε στην ενότητα Καθορισμός της Διεύθυνσης IPv4.
Αν εκχωρηθεί γενική διεύθυνση IP στον εκτυπωτή/το πολυμηχάνημα, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα περιβάλλον δικτύου που θα μειώνει τον κίνδυνο μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, εγκαθιστώντας λογισμικό ασφαλείας, όπως τείχος προστασίας, που θα εμποδίζει την πρόσβαση από εξωτερικά δίκτυα. Αν θέλετε να εκχωρήσετε γενική διεύθυνση IP και να χρησιμοποιήσετε τον εκτυπωτή/το πολυμηχάνημά σας, απευθυνθείτε στο διαχειριστή του δικτύου.

Χρήση τείχους προστασίας για τον περιορισμό των μεταδόσεων

Το τείχος προστασίας είναι ένα σύστημα που δεν επιτρέπει τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση από εξωτερικά δίκτυα και προστατεύει έναντι επιθέσεων/εισβολών σε τοπικό δίκτυο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τείχος προστασίας στο περιβάλλον του δικτύου σας για να μην επιτρέπετε την πρόσβαση σε διευθύνσεις του εξωτερικού δικτύου που φαίνονται επικίνδυνες, απαγορεύοντας την επικοινωνία με συγκεκριμένες διευθύνσεις IP του εξωτερικού δικτύου. Η λειτουργία που υπάρχει εγκατεστημένη στους εκτυπωτές/τα πολυμηχανήματα Canon σάς δίνει τη δυνατότητα να ρυθμίσετε το φίλτρο διευθύνσεων IP. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ρύθμισης του φίλτρου διευθύνσεων IP, ανατρέξτε στην ενότητα Καθορισμός διευθύνσεων IP για τις ρυθμίσεις του τείχους προστασίας.

Καθορισμός κρυπτογράφησης επικοινωνίας με TLS

Για πληροφορίες σχετικά με την Κρυπτογραφημένη επικοινωνία TLS, ανατρέξτε στην ενότητα Διαμόρφωση των Ρυθμίσεων Ασφάλειας Δικτύου, και για τις διαδικασίες καθορισμού, ανατρέξτε στην ενότητα Διαμόρφωση του Κλειδιού και του Πιστοποιητικού για το TLS.

Ορισμός PIN για τη διαχείριση πληροφοριών που αποθηκεύονται στο πολυμηχάνημα

Στην περίπτωση που κάποιος κακόβουλος τρίτος προσπαθήσει να επιτύχει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε εκτυπωτή/πολυμηχάνημα, ο ορισμός κωδικού ΡΙΝ για τις πληροφορίες που αποθηκεύονται στη συσκευή μειώνει τον κίνδυνο διαρροής πληροφοριών. Οι εκτυπωτές/τα πολυμηχανήματα Canon σας δίνουν δυνατότητα προστασίας διαφόρων τύπων πληροφοριών μέσω του ορισμού κωδικού ΡΙΝ.
Ορισμός PIN για κάθε λειτουργία
Ορισμός PIN για τη χρήση του Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας)
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Ρύθμιση PIN για το Remote UI (Απομακρυσμένο περιβάλλον εργασίας).
Ορισμός κωδικού PIN για τις ρυθμίσεις υπεύθυνου συστήματος
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Καθορισμός Κωδικού και PIN Υπεύθυνου Συστήματος
 
Παραπάνω αναφέρονται μερικά παραδείγματα μέτρων ασφαλείας για τον περιορισμό της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με άλλα μέτρα ασφαλείας, ανατρέξτε στην ενότητα Διαχείριση της συσκευής και λάβετε τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας που είναι κατάλληλα για το περιβάλλον σας για να αποτρέψετε τυχόν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.
24YS-009