Διαμόρφωση Θυρών Εκτυπωτή

Μπορεί να παρουσιαστούν σφάλματα εκτύπωσης όταν έχει αλλάξει η διεύθυνση IP της συσκευή ή όταν έχει προστεθεί εκτυπωτής μέσω του φακέλου εκτυπωτή των Windows. Αυτά τα σφάλματα οφείλονται συνήθως σε εσφαλμένες ρυθμίσεις θύρας του εκτυπωτή. Για παράδειγμα, ενδέχεται να έχει καθοριστεί εσφαλμένος αριθμός ή τύπος θύρας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η προσπάθεια εκτύπωσης αποτυγχάνει, επειδή τα δεδομένα των εγγράφων δεν φτάνουν στη συσκευή. Για να διορθώσετε το πρόβλημα αυτού του τύπου, διαμορφώστε τις ρυθμίσεις θύρας εκτυπωτή στον υπολογιστή.
Για να εκτελέσετε την ακόλουθη διαδικασία, συνδεθείτε στον υπολογιστή σας με έναν λογαριασμό διαχειριστή.
1
Ανοίξτε τον φάκελο του εκτυπωτή. Εμφάνιση του φακέλου εκτυπωτή
2
Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο του προγράμματος οδήγησης της συσκευής και κάντε κλικ στο [Printer properties] ή [Properties].
3
Κάντε κλικ στην καρτέλα [Ports] και διαμορφώστε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις.
Προσθήκη θύρας
Αν έχετε αλλάξει τη διεύθυνση IP της συσκευής ή αν επιλέξατε εσφαλμένη θύρα κατά την εγκατάσταση των προγραμμάτων οδήγησης, προσθέστε μια νέα θύρα.
 
Αλλαγή του τύπου ή του αριθμού θύρας
Εάν το πρωτόκολλο εκτύπωσης (LPD ή RAW) έχει αλλάξει στη συσκευή (Διαμόρφωση Πρωτοκόλλων Εκτύπωσης και Λειτουργιών WSD) ή έχει αλλάξει ο αριθμός θύρας (Αλλαγή αριθμών θυρών), πρέπει επίσης να ρυθμιστούν οι παράμετροι των αντίστοιχων ρυθμίσεων στον υπολογιστή. Αυτή η αλλαγή δεν απαιτείται για θύρες WSD.
4
Κάντε κλικ στην επιλογή [Close].
24YS-013