Angivelse af MAC-adresser for firewall-indstillinger

Du kan begrænse kommunikation udelukkende til enheder med angivne MAC-adresser, eller du kan blokere enheder med angivne MAC-adresser, men tillade anden kommunikation.
Denne funktion er utilgængelig, når maskinen har forbindelse til et trådløst LAN.
For mere information om de grundlæggende handlinger, der skal udføres ved indstilling af maskinen fra Brugerinterface til fjernbetjening, henvises til Angivelse af menuindstilling for Brugerinterface til fjernbetjening.
1
Start Brugerinterface til fjernbetjening, og log på i systemadministratortilstand. Brug af Brugerinterface til fjernbetjening
2
Klik på [Indstillinger/registrering] på portalsiden. Skærm for Brugerinterface til fjernbetjening
3
Vælg [Netværksindstillinger]  [Firewall-Indstillinger].
4
Klik på [Rediger] for den ønskedes MAC-adresses filter.
For at begrænse, at der sendes data fra maskinen til en computer, skal du vælge [Udgående filter]. For at begrænse, at der modtages data fra en computer, skal du vælge [Indgående filter].
5
Angiv indstillingerne for pakkefiltrering.
Vælg betingelsen (standardpolitik) for at tillade eller afvise andre enheders kommunikation med maskinen, og angiv derefter MAC-adresserne for undtagelser.
1
Markér afkrydsningsfeltet [Brug filter], og klik på [Afvis] eller alternativknappen [Tillad] for [Standardpolitik].
[Brug filter]
Markér afkrydsningsfeltet for at begrænse kommunikation. Ryd afkrydsningsfeltet for at deaktivere begrænsningen.
[Standardpolitik]
Vælg betingelsen for at tillade eller afvise andre enheders kommunikation med maskinen.
[Afvis]
Vælg for kun at godkende kommunikationspakker, når de sendes til eller modtages fra enheder, hvis MAC-adresser er indtastet i [Fejladresser]. Kommunikation med andre enheder er ikke tilladt.
[Tillad]
Vælg for at blokere kommunikationspakker, når de sendes til eller modtages fra enheder, hvis MAC-adresser er indtastet i [Fejladresser]. Kommunikation med andre enheder er tilladt.
2
Angiv adresseundtagelser.
Indtast MAC-adressen i tekstfeltet [Adresse til registrering], og klik på [Tilføj].
Det er ikke nødvendigt at adskille adressen med bindestreger eller koloner.
Kontrollér, om der er indtastningsfejl
Hvis MAC-adresserne er indtastet forkert, kan du muligvis ikke få adgang til maskinen fra Brugerinterface til fjernbetjening. I dette tilfælde skal du angive <MAC-adressefilter> til <Fra>. <MAC-adressefilter>
Når [Afvis] er valgt for udgående filter
Udgående multicast- og broadcast-pakker kan ikke filtreres.
Sletning af en MAC-adresse fra undtagelser
Vælg en MAC-adresse, og klik på [Slet].
3
Klik på [OK].
6
Genstart maskinen.
Sluk maskinen, vent mindst 10 sekunder, og tænd den igen.
Brug af kontrolpanelet
Du kan også aktivere eller deaktivere MAC-adressefiltrering fra <Menu> på Hjem-skærmen. <MAC-adressefilter>
24Y5-047