<Netværk>

Alle indstillinger relateret til netværket angives med beskrivelser. Standardindstillingerne er angivet med en daggert ().
Asterisk (*)
Indstillinger, der er markeret med "*1" bliver ikke vist afhængigt af den anvendte model, funktioner eller andre indstillingspunkter.
Indstillinger, der er markeret med "*2", kan ikke importeres eller eksporteres.

<Vælg kablet/trådløst LAN> *1

Når du skifter maskinen fra trådløst LAN til kablet LAN, skal du angive indstillingen. Omvendt, når du skifter maskinen fra kablet til trådløst LAN, behøver du ikke at angive denne indstilling (du kan skifte ved hjælp af <Indstillinger for trådløst LAN>). Valg af kablet eller trådløst LAN
<Kablet LAN>
<Trådløst LAN>

<Indstillinger for trådløst LAN> *1

Angiv indstillingerne for tilslutning af maskinen til et trådløst LAN. Du kan også se de aktuelle indstillinger eller angive indstillingerne for strømbesparelse.
<SSID-indstillinger>
Vælg at konfigurere en trådløs forbindelse ved at angive oplysninger – herunder et SSID eller en netværksnøgle – ved manuel indtastning på betjeningspanelet.
<Vælg adgangspunkt>
Trådløse LAN-routere med adgang til maskinen vises automatisk, så du kan vælge dem på listen. Du skal indtaste en netværksnøgle som f.eks. en WEP-nøgle eller en PSK manuelt. Konfiguration af en forbindelse ved at vælge en trådløs router
<Indtast manuelt>
Vælg at konfigurere en trådløs forbindelse ved at indtaste et SSID manuelt. På denne måde kan du angive detaljerede indstillinger for godkendelse og kryptering. Konfiguration af en forbindelse ved at angive detaljerede indstillinger
<Sikkerhedsindstillinger>
<Ingen>
<WEP>
<Åbent system>
WEP-nøgle 1 til 4
<Delt nøgle>
WEP-nøgle 1 til 4
<WPA/WPA2-PSK>
<Auto>
<AES-CCMP>
<WPS-trykknaptilstand>
Vælg at konfigurere en trådløs forbindelse automatisk ved at bruge knappen på en trådløs WPS-router. Konfiguration af en forbindelse ved hjælp af WPS-trykknapstatus
<WPS PIN-kodetilstand>
Vælg at konfigurere en trådløs forbindelse ved at indtaste en pinkode for en trådløs WPS-router. Konfiguration af en forbindelse ved hjælp af WPS PIN-kodetilstand
<Strømbesparelsestilstand>
Vælg, om maskinen skal gå i strømsparetilstand baseret på signaler, der udsendes fra den trådløse router.
<Fra>
<Til>
<Forbindelsesoplysninger>/<Informationer om trådløst LAN> *2
Vælg at få vist de aktuelle indstillinger for trådløst LAN. Visning af netværksindstillinger
<MAC-adresse>
<Status for trådløst LAN>
<Seneste fejlinformation>
<Kanal>
<SSID-indstillinger>
<Sikkerhedsindstillinger>
<Strømbesparelsestilstand>

<Indstillinger for Direkte forbindelse> *1

Angiv, om der skal oprettes forbindelse direkte. Ved at aktivere denne funktion er det muligt at oprette forbindelse direkte til maskinen, selv i et miljø uden et adgangspunkt eller en trådløs LAN-router. Direkte forbindelse (adgangspunkttilstand)
<Brug Direkte forbindelse>
<Fra>
<Til>
<Afslutning af Direkte forbin.>/<Tid til Direkte forbindelse afsluttes>
Angiver den tid, der skal gå for automatisk afbrydelse, efter "Direkte Forbindelse" er aktiveret.
Model med berøringspanel
<Afslut forbindelse automatisk>
<Fra>
<Til>
<Tid indtil sessionsafslutning>
1 til 60 (min.)
Sort/hvid LCD-model
0 (Afslut ikke sessionen automatisk)
1 til 60 (min.)
<Indstillinger for adgangspunkttilstand>
Konfigurer SSID'et/netværksnøglen vilkårligt. Hvis du vil tilslutte flere mobile enheder til maskinen samtidigt, skal du konfigurere både SSID'et og netværksnøglen vilkårligt.
<Brug brugerdefineret SSID>
<Fra>
<Til>
<SSID>
 
<Brug brugerdefineret netværksnøgle>
<Fra>
<Til>
<Netværksnøgle>

<TCP/IP-indstillinger>

Angiv indstillinger for brug af maskinen på et TCP/IP-netværk, f.eks. indstillinger for IP-adresse.
<IPv4-indstillinger>/<IPv6-indstillinger>/<DNS-indstillinger> (Model med berøringspanel)
<IPv4-indstillinger>/<IPv6-indstillinger> (Sort/hvid LCD-model)
<WINS-indstillinger>
Angiv indstillingerne for WINS (Windows Internet Name Service), der stiller et NetBIOS-navn til rådighed for fortolkninger af IP-adresser i et blandet NetBIOS- og TCP/IP-netværksmiljø. Konfiguration af WINS
<WINS-opløsning>
<Fra>
<Til>
<WINS-serveradresse>: 0.0.0.0
<LPD-indstillinger>
Aktiver eller deaktiver LPD, en udskrivningsprotokol, der kan bruges til alle hardwareplatforme eller operativsystemer. Du kan også angive den periode, hvorefter udskrivning annulleres, hvis modtagelse af udskriftsdata afbrydes. Konfigurering af udskriftsprotokoller og WSD-funktioner
<Brug LPD-print>/<LPD-printindstillinger>
<Fra>
<Til>
 
<Modtag-timeout>
 1 til 5 til 60 (min.)
<RAW-indstillinger>
Aktiver eller deaktiver RAW, en Windows-specifik udskrivningsprotokol. Du kan også angive den periode, hvorefter udskrivning annulleres, hvis modtagelse af udskriftsdata afbrydes. Konfigurering af udskriftsprotokoller og WSD-funktioner
<Brug RAW-print>/<RAW-printindstillinger>
<Fra>
<Til>
 
<Modtag-timeout>
 1 til 5 til 60 (min.)
<WSD-indstillinger>
Aktivér eller deaktiver automatisk gennemvisning, og indhent information om printeren ved hjælp af WSD-protokollen. Konfigurering af udskriftsprotokoller og WSD-funktioner
Model med berøringspanel
<Brug WSD-print>
<Fra>
<Til>
 
<Brug WSD-browsing>
<Fra>
<Til>
 
<Brug Multicast Discovery>
<Fra>
<Til>
Sort/hvid LCD-model
<WSD-printindstillinger>
<Brug WSD-print>
<Fra>
<Til>
<Brug WSD-browsing>
<Fra>
<Til>
 
<Brug Multicast Discovery>
<Fra>
<Til>
<Brug HTTP>
Aktivér eller deaktiver HTTP, som er påkrævet for kommunikation med en computer som f.eks. ved brug af Brugerinterface til fjernbetjening, WSD-udskrivning eller udskrivning med Google Cloudprinter. Deaktivering af HTTP-kommunikation
<Fra>
<Til>
<Brug IPSec> *2
Vælg, om du vil udføre krypteret kommunikation ved at oprette et VPN (Virtual Private Network) via IPSec. Konfiguration af IPSec-indstillinger
<Fra>
<Til>
<Indstillinger for portnummer>
Skift portnumre for protokoller i overensstemmelse med netværksmiljøet. Ændring af portnumre
<LPD>
1 til 515 til 65535
 
<RAW>
1 til 9100 til 65535
 
<WSD-Multicast Discovery>
1 til 3702 til 65535
 
<HTTP>
1 til 80 til 65535
  
<Multicast Discovery>
1 til 427 til 65535
 
<POP3>
1 til 110 til 65535
 
<SNMP>
1 til 161 til 65535
<MTU-format>
Vælg den maksimale pakkestørrelse, maskinen sender eller modtager. Ændring af den maksimale størrelse på afsendelsesenheder
<1300>
<1400>
<1500>

<SNMP-indstillinger>

Angiv indstillinger for overvågning og kontrol af maskinen fra en computer, der kører SNMP-kompatibelt software. Overvågning og styring af maskinen med SNMP
<SNMPv1-indstillinger>
Aktiver eller deaktiver SNMPv1. Når du aktiverer SNMPv1, skal du angive et communitynavn samt adgangsprivilegier for MIB (Management Information Base)-objekter.
<Fra>
<Til>
<SNMPv3-indstillinger>
Aktiver eller deaktiver SNMPv3. Brug Brugerinterface til fjernbetjening til at angive de detaljerede indstillinger, der anvendes, når SNMPv3 er aktiveret.
<Fra>
<Til>
<Hent info om printerstyr. fra vært>
Aktiver eller deaktiver overvågning af printeradministrationsoplysninger fra en computer med netværksforbindelse, som kører SNMP-kompatibelt software.
<Fra>
<Til>
<Formatér værtsres. MIB til RFC2790>
Angiv, om de avancerede specifikationer (RFC2790) for protokollen skal følges ved overvågning af maskinens status fra SNMP-kompatibel software.
<Fra>
<Til>

<Brug dedikeret port>/<Indstillinger for dedikeret port>

Aktivér eller deaktiver den dedikerede port. Den dedikerede port bruges under udskrivning fra computeren eller ved browsing eller angivelse af maskinindstillinger via netværket.
<Fra>
<Til>

<Aut.metode for dedikeret port>/<Autentificeringsmet. for dedikeret port>

Angiv, om godkendelsesmetoden skal begrænses specifikt til den sikre metode ved brug af den dedikerede port. Hvis <Tilstand 2> er valgt, er godkendelsesmetoden begrænset specifikt til den sikre metode.
<Tilstand 1>
<Tilstand 2>
Hvis <Tilstand 2> er valgt, kan du i nogle tilfælde ikke etablere en forbindelse fra enhedsadministrationssoftwaren eller driveren.

<Ventetid f. tilslut. v. start>/<Ventetid for tilslutning ved start>

Angiv ventetid for oprettelse af forbindelse til et netværk. Vælg indstillingen afhængigt af netværksmiljøet. Indstilling af en ventetid for oprettelse af netværksforbindelse
0 til 300 (sek.)

<Indstillinger for Ethernet-driver>

Vælg Ethernet-typen (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) og kommunikationstilstanden for Ethernet (halv duplex/fuld duplex). Du kan også få vist MAC-adressen for kablet LAN.
<Autoregistrer>
Vælg, om kommunikationstilstand og Ethernet-type skal registreres automatisk eller angives manuelt. Konfiguration af Ethernet-indstillinger
<Fra>
<Kommunikationstilstand>
<Halv dupleks>
<Fuld dupleks>
<Ethernet-type>
<10BASE-T>
<100BASE-TX>
<1000BASE-T>
 
<Til>
Når <Kommunikationstilstand> er angivet til <Halv dupleks>, kan du ikke vælge <1000BASE-T>.
<MAC-adresse>
Kontrollér maskinens MAC-adresse, som er et tal, der er unikt for hver kommunikationsenhed. Visning af MAC-adressen for kablet LAN

<Brug IEEE 802.1X>/<IEEE 802.1X-indstillinger> *1*2

Aktiver eller deaktiver IEEE 802.1X-godkendelse. Konfiguration af IEEE 802.1X-godkendelsesindstillinger
<Fra>
<Til>

<Firewall-Indstillinger>

Uden den tilstrækkelige sikkerhed kan tredjeparter få adgang til computere og andre kommunikationsenheder, der er tilsluttet et netværk. Uautoriseret adgang forhindres ved at angive indstillingerne for pakkefilter – en funktion, der begrænser kommunikation med enheder med angivne IP-adresser eller MAC-adresser.
<IPv4-adressefilter>
Aktiver eller deaktiver indstillinger for filtrering af pakker, der er sendt til eller modtaget fra enheder med angivne IPv4-adresser. Angivelse af IP-adresser for firewall-indstillinger
<Udgående filter>
<Fra>
<Til>
 
<Indgående filter>
<Fra>
<Til>
<IPv6-adressefilter>
Aktiver eller deaktiver indstillinger for filtrering af pakker, der er sendt til eller modtaget fra enheder med angivne IPv6-adresser. Angivelse af IP-adresser for firewall-indstillinger
<Udgående filter>
<Fra>
<Til>
 
<Indgående filter>
<Fra>
<Til>
<MAC-adressefilter>
Aktiver eller deaktiver indstillinger for filtrering af pakker, der er sendt til eller modtaget fra enheder med angivne MAC-adresser. Angivelse af MAC-adresser for firewall-indstillinger
<Udgående filter>
<Fra>
<Til>
 
<Indgående filter>
<Fra>
<Til>

<Indstillinger for Google Cloud Print>

Aktivér eller deaktiver Google Cloudprinter. Registrering af maskinen til Google Cloudprinter
<Brug Google Cloud Print>/<Aktivér Google Cloudprinter>
<Fra>
<Til>
 
<Reg.status for Google Cloud Print>/<Reg.status for Google Cloudprinter>*2

<Styring af enhedsindstill.>/<Styring af enhedsindstillinger Til/Fra>

Angiv, om der skal bruges iW Management Console-plugins til administration af maskindata som f.eks. indstillinger. Du kan få yderligere oplysninger om iW Management Console ved at kontakte din Canon-forhandler. Konfiguration af indstillinger for kommunikation mellem maskinen og plug-ins
<Fra>
<Til>

<Overvågningstjeneste> *1*2

Aktivér kommunikation med en fjernbaseret overvågningsserver. Anvendelse af dette punkt gør det muligt, at der regelmæssigt sendes information om maskinen til den fjernbaserede overvågningsserver, der er forbundet til maskinen.

<RMT-SW>

Lad denne kontakt være indstillet til <Fra>. Hvis en servicerepræsentant på fjernbasis udfører vedligeholdelse af enheden, kan du blive bedt om at indstille kontakten til <Til>.
<Fra>
<Til>

<Initialiser netværksindstillinger>

Vælg at gendanne fabriksindstillingerne for netværksindstillinger. <Initialiser menu>
24Y5-059