Ilægning af papir i universalbakken

Når du udskriver på papir, der ikke er lagt i papirskuffen, skal du indføre papiret i universalbakken. Læg det papir, du plejer at bruge, i papirskuffen. Ilægning af papir i papirskuffen

For LBP654Cx / LBP653Cdw

Sørg for at indsætte papirskuffen
Maskinen kan kun udskrive, når papirskuffen er indsat, også selvom der er lagt papir i universalbakken. Der vises en fejlmeddelelse, hvis du forsøger at udskrive uden at indsætte papirskuffen.
Ved ilægning af papir i A5-format
Ved indstilling af papirformat skal du kontrollere den aktuelle papirretning. Angivelse af papirformat og papirtype i universalbakken
 
Liggende retning
 
Stående retning
1
Åbn dækslet.
Hold fast i begge sider af dækslet for at åbne.
2
Træk papirbakken ud.
3
Skub papirstyrene fra hinanden.
Tryk på låseudløsningshåndtaget for at skubbe papirstyret udad.
4
Indsæt papiret i universalbakken, indtil papiret stopper.
Ilæg papiret med udskriftssiden opad.
Luft papirstakken godt, og tryk på den på en flad overflade for at justere kanterne af papirstakken.
Overskrid ikke påfyldningsmærket ved ilægning af papir
Sørg for, at papirstakken ikke overskrider påfyldningsmærket (). Hvis du lægger for meget papir i, kan det give papirstop.
Se under Ilægning af kuverter eller Ilægning af fortrykt papir, når du ilægger kuverter eller papir med logo.
5
Indstil papirstyrene, så de passer til papirets bredde.
Skub papirstyrene indad, indtil de er justeret i forhold til papirets kanter.
Indstil papirstyrene, så de passer til papirets bredde
Papirstyr, der er placeret for løst eller for tæt, kan medføre fejlfremføring eller papirstop.
»
Fortsæt til Angivelse af papirformat og papirtype i universalbakken
Udskrivning på bagsiden af et udskrevet dokument (manuel 2-sidet udskrivning)
Du kan udskrive på bagsiden af udskrevet papir. Ret eventuel krøllet papir ud, og læg det i papirskuffen (Ilægning af papir i papirskuffen) eller universalbakken, så forsiden vender opad (tidligere udskrevet med forsiden nedad).
Når du bruger universalbakken, skal du ilægge et ark papir, hver gang du udskriver.
Du kan kun bruge papir, der er udskrevet med denne maskine.
Du kan ikke udskrive på den side, der tidligere blev udskrevet på.
Hvis udskriften ser falmet ud, skal du indstille den ønskede papirkilde til <Til> i <Man. Bagsideprint (Kun Til 2-Sidet)>. <Man. Bagsideprint (Kun Til 2-Sidet)>
Hvis du bruger papir i A5-format, kan der muligvis ikke udskrives korrekt på den modsatte side.

For LBP613Cdw / LBP611Cn

Sørg for at indsætte papirskuffen
Maskinen kan kun udskrive, når papirskuffen er indsat, også selvom der er lagt papir i den manuelle fremføringsåbning. Der vises en fejlmeddelelse, hvis du forsøger at udskrive uden at indsætte papirskuffen.
Ilæg kun ét ark papir ad gangen
Der kan kun ilægges ét ark papir, hver gang du udskriver.
Ved ilægning af papir i A5-format
Ved indstilling af papirformat skal du kontrollere den aktuelle papirretning. Angivelse af papirformat og papirtype i universalbakken
 
Liggende retning
 
Stående retning
1
Skub papirstyrene fra hinanden.
Skub papirstyrene udad.
2
Indsæt papiret, og juster papirstyrene, så de passer til papirets bredde.
Ilæg papiret med udskriftssiden opad.
Indsæt papiret 10 til 20 mm i den manuelle fremføringsåbning, og skub derefter papirstyrene indad, indtil de er justeret i forhold til papirets kanter.
Indstil papirstyrene, så de passer til papirets bredde
Papirstyr, der er placeret for løst eller for tæt, kan medføre fejlfremføring eller papirstop.
3
Indsæt langsomt papiret i den manuelle fremføringsåbning, indtil det når det bagerste af åbningen.
Papiret trækkes en smule ind i maskinen, når det når det bagerste af åbningen.
For at sikre at papiret er ilagt lige skal du holde det med begge hænder, indtil indtrækningshandlingen er blevet udført.
Se under Ilægning af kuverter eller Ilægning af fortrykt papir, når du ilægger kuverter eller papir med logo.
»
Fortsæt til Angivelse af papirformat og papirtype i universalbakken
Udskrivning på bagsiden af et udskrevet dokument (manuel 2-sidet udskrivning)
Du kan udskrive på bagsiden af udskrevet papir. Ret eventuel krøllet papir ud, og læg det i papirskuffen (Ilægning af papir i papirskuffen) eller den manuelle fremføringsåbning, så forsiden vender opad (tidligere udskrevet med forsiden nedad).
Du kan kun bruge papir, der er udskrevet med denne maskine.
Du kan ikke udskrive på den side, der tidligere blev udskrevet på.
Hvis udskriften ser falmet ud, skal du indstille den ønskede papirkilde til <Til> i <Man. Bagsideprint (Kun Til 2-Sidet)>. <Man. Bagsideprint (Kun Til 2-Sidet)>
Hvis du bruger papir i A5-format, kan der muligvis ikke udskrives korrekt på den modsatte side.
24Y5-02F