Angivelse af papirformat og papirtype i universalbakken

Den skærm, der er angivet her, vises, når papiret er lagt i universalbakken. Følg vejledningen på skærmen for at angive indstillinger, der passer til formatet og typen af det ilagte papir.
Hvis den skærm, der er angivet herover, ikke vises, når der er ilagt papir
Hvis du altid ilægger det samme papir i universalbakken, kan du springe betjeningen af papirindstillingerne over ved at registrere papirformatet og papirtypen som standardindstillingen. Når standardindstillingen er blevet registreret, vil den skærm, der er angivet herover, imidlertid ikke blive vist. Hvis du vil vise skærmen, skal du vælge <Angiv ved ilægning af papir> (Registrering af standardpapirindstillinger for universalbakken).
1
Vælg papirformatet.
Hvis det ilagte papirformat ikke vises, skal du vælge <Andre formater>.
Ved ilægning af papir med brugerdefineret format
Ved ilægning af papir i A5-format
I liggende retning skal du vælge <A5>. I stående retning skal du vælge <A5R>.
Eksempel for LBP654Cx / LBP653Cdw:
 
 
Liggende retning
 
Stående retning
Om <Frit format>
Hvis du ofte har brug for at ændre det ilagte papir, skal du indstille det til <Frit format>; dette vil reducere antallet af nødvendige trin til at ændre indstillinger hver eneste gang. Du kan også få vist en fejlmeddelelse, hvis indstillingen i printerdriveren er markant anderledes end formatet af det ilagte papir. <Handling v. uoverens v. frit papirformat>
2
Vælg papirtypen.
Om <Frit>
Hvis du ofte har brug for at ændre det ilagte papir, skal du indstille det til <Frit>; dette vil reducere antallet af nødvendige trin til at ændre indstillingen hver gang. Hver dog opmærksom på, at denne indstilling lader maskinen udføre udskrivning, selv hvis der er uoverensstemmelse mellem papirtypeindstillingen i printerdriveren og den papirtype, som rent faktisk er ilagt maskinen.
Når indstillingen for papirtypen i printerdriveren er [Auto], virker maskinen på samme måde, som når papirtypen er [Almindeligt 1].
24Y5-02R