Registrering af standardpapirindstillinger for universalbakken

Du kan registrere standardpapirindstillinger for universalbakken. Ved at registrere standardindstillingerne kan du slippe for arbejdet med at skulle angive indstillingerne, hver gang du ilægger det samme papir i universalbakken.
Når standardindstillingen er registreret, vises skærmen for papirindstillinger ikke, når der ilægges papir, og den samme indstilling bruges hver gang. Hvis du ilægger et andet papirformat eller en anden papirtype uden at ændre papirindstillingerne, kan maskinen ikke udskrive korrekt. For at undgå dette problem skal du vælge <Angiv ved ilægning af papir> i trin 3 og derefter ilægge papiret.
1
Vælg <Papirindstilli.> på skærmen Hjem. Hjem-skærmen
2
Vælg universalbakken.
 
Model med berøringspanel
 
Sort/hvid LCD-model
3
Vælg papirformatet.
Hvis det ilagte papirformat ikke vises, skal du vælge <Andre formater>.
Registrering af et brugerdefineret papirformat
Ved ilægning af papir i A5-format
I liggende retning skal du vælge <A5>. I stående retning skal du vælge <A5R>.
Eksempel for LBP654Cx / LBP653Cdw:
 
 
Liggende retning
 
Stående retning
Om <Frit format>
Hvis du ofte har brug for at ændre det ilagte papir, skal du indstille det til <Frit format>; dette vil reducere antallet af nødvendige trin til at ændre indstillinger hver eneste gang. Du kan også få vist en fejlmeddelelse, hvis indstillingen i printerdriveren er markant anderledes end formatet af det ilagte papir. <Handling v. uoverens v. frit papirformat>
4
Vælg papirtypen.
Om <Frit>
Hvis du ofte har brug for at ændre det ilagte papir, skal du indstille det til <Frit>; dette vil reducere antallet af nødvendige trin til at ændre indstillingen hver gang. Hver dog opmærksom på, at denne indstilling lader maskinen udføre udskrivning, selv hvis der er uoverensstemmelse mellem papirtypeindstillingen i printerdriveren og den papirtype, som rent faktisk er ilagt maskinen.
Når indstillingen for papirtypen i printerdriveren er [Auto], virker maskinen på samme måde, som når papirtypen er [Almindeligt 1].
24Y5-02S