Udskifte tonerpatroner

Maskinen viser en besked, når en tonerpatron næsten er tom. Vær opmærksom på, at udskriftskvaliteten bliver dårlig, hvis du fortsætter med at udskrive uden at løse problemet. Du kan kontrollere mængden af resterende toner i tonerpatronerne på displayet. (Kontrol af resterende mængde forbrugsmidler).

Når der vises en meddelelse

Den viste meddelelse afhænger af den resterende mængde i tonerpatronerne. Afhængigt af den viste meddelelse, skal du enten forberede en ny tonerpatron (Forbrugsstoffer) eller udskifte den aktuelle tonerpatron med en ny (Fremgangsmåde for at udskifte tonerpatroner).
Steder, hvor "XXXX" forekommer i nedenstående beskrivelser, vises patronfarverne sort, gul, magenta eller gul i den faktiske meddelelse.
<Klargør patron.>/<Klargør XXXX patron.> 
<Patronen er opbrugt>

Hvis kvaliteten af udskrifterne er dårlig

Hvis udskrifterne begynder at vise nogle af de følgende egenskaber, er en af tonerpatronerne ved at være opbrugt. Udskift den næste tomme tonerpatron, også selvom der ikke vises en meddelelse. Fremgangsmåde for at udskifte tonerpatroner
 
Der forekommer striber/Udskrivningen er ujævn
 
Delvist falmet
 
Ujævn tæthed
 
Der forekommer hvide pletter
 
Toneren er tværet ud, og der er klatter
 
Tomt område på originalen bliver gråt på udskriften

Fremgangsmåde for at udskifte tonerpatroner

Når du udskifter tonerpatronen, vises der simple instruktioner om fremgangsmåden på skærmen. Se instruktionerne på skærmen, og benyt følgende fremgangsmåde.
1
Åbn frontdækslet.
 
 
LBP654Cx / LBP653Cdw
 
LBP613Cdw / LBP611Cn
2
Træk patronbakken ud.
3
Træk den pågældende tonerpatron lige op og ud af maskinen.
4
Tag den nye tonerpatron ud af indpakningen.
1
Læg enheden fladt ned, og træk tappen med beskyttelsesmateriale ud.
2
Træk tonerpatronen ud.
5
Ryst tonerpatronen fem eller seks gange som vist nedenfor for at fordele toneren jævnt i patronen.
Rør ikke ved tromlens overflade på bunden af tonerpatronen.
6
Installer tonerpatronen.
Hver patronfarve har sig egen plads på bakken til tonerpatroner, og denne plads er markeret med en tilsvarende farvemærkat (). Placer tonerpatronen på den plads, der passer til farven.
Bunden af tonerpatronen er eksponeret, hvorfor du skal passe på med ikke at støde tonerpatronen imod åbningens ramme, når du fører patronen ind i åbningen.
7
Skub bakken til tonerpatronen tilbage på plads, og luk frontdækslet.
Umiddelbart efter at frontdækslet lukkes, vil hurtigjusteringen (Hurtig justering) starte.
24Y5-069