<Brugerstyring>

Alle indstillinger for brugeradministration på maskinen angives med beskrivelser. Standardindstillingerne er angivet med en daggert ().

<Indstil. for information om systemadmin.>

Angiv udelukkende id'et eller pinkoden for administratorer, der har adgangsrettigheder til <Netværk> og <Styringsindstillinger>. Id'et er <Systemadministrator-ID>, og pinkoden er <Systemadministrator-PIN>. Du kan også registrere navnet på en administrator. Indstilling af systemadministrator-id og pinkode
<Systemadministrator-ID og -PIN>
Angiv et tal for systemadministrator-id'et og pinkoden.
<Systemadministrator-ID>
<Systemadministrator-PIN>
<Systemadministratornavn>
Angiv alfanumeriske tegn for navnet på en administrator.

<Admin. af afdelings-ID>

Vælg, om du vil bruge administrationen af afdelings-id'er, som er en funktion, der bruger id'er som brugerkonto for at angive adgangsrettigheder og vedligeholde oplysninger om, hvordan maskinen bruges. Indstilling af administration af afdelings-id
<Fra>
<Til>
24Y5-05Y