<Licens/andet>/<Fjern-UI-Indstillinger/Opdatér Firmware>

Alle indstillinger relateret til software og systemfunktioner, der er tilgængelige for maskinen, samt Registrer licens er angivet med beskrivelser. Standardindstillingerne er angivet med en daggert ().
Asterisk (*)
Indstillinger, der er markeret med "*1", kan ikke importeres eller eksporteres.
Indstillinger, der er markeret med "*2" bliver ikke vist afhængigt af den anvendte model, funktioner eller andre indstillingspunkter.

<Registrer licens> *1*2

Angiv licensnøglen for en systemfunktion, der kan bruges på maskinen. Licensregistrering

<Indstillinger for Fjern-UI> *1

Konfigurer indstillingerne for brug af Brugerinterface til fjernbetjening. Brug af Brugerinterface til fjernbetjening giver dig mulighed for at konfigurere maskinens indstillinger fra en webbrowser.
<Fjern-UI>/<Brug Fjern-UI>
Vælg, om du vil bruge Brugerinterface til fjernbetjening (Deaktivering af Brugerinterface til fjernbetjening). Ved brug af Brugerinterface til fjernbetjening kan du også angive, om der skal anvendes TLS-krypteret kommunikation (Konfigurering af nøgle og certifikat for TLS).
Model med berøringspanel
<Brug Fjern-UI>
<Fra>
<Til>
<Brug TLS>
<Fra>
<Til>
Sort/hvid LCD-model
<Fra>
 
<Til>
<Brug TLS>
<Fra>
<Til>
<Begræns adgang>/<Sik.indstilling. for adgang til Fjern-UI>
Angiv, så der kræves en pinkode for at få adgang til Remote UI. Angiv en pinkode på op til 7 tal. Alle brugere anvender en fælles pinkode. Indstilling af pinkode for Brugerinterface til fjernbetjening
<Fra>
 
<Til>
<PIN-kode til adgang til fjern-UI>

<Opdater firmware> *1

Vælg, hvordan du vil installere opdateringen af firmwaren i overensstemmelse med maskinens miljø. Opdatering af firmware
<Via pc>
<Via internet>
<Versionsinformationer>
24Y5-061