Modtage I-faxer til udskrivning

Internetfax (I-fax) er en funktion, hvor der vedhæftes en fil til en e-mail som en TIFF-billedfil, hvorefter den overføres. Denne maskine kan modtage I-faxer og udskrive dem. I-faxer kan modtages automatisk på de angivne intervaller og kan også modtages manuelt.

Konfigurering af indstillinger for modtagelse for I-fax

Konfigurer I-faxmodtageindstillingerne fra en computer og udskrivningsindstillingerne fra denne maskines kontrolpanel.
For mere information om de grundlæggende handlinger, der skal udføres ved indstilling af maskinen fra Brugerinterface til fjernbetjening, henvises til Angivelse af menuindstilling for Brugerinterface til fjernbetjening.
Fra en computer
1
Start Brugerinterface til fjernbetjening, og log på i systemadministratortilstand. Brug af Brugerinterface til fjernbetjening
2
Klik på [Indstillinger/registrering] på portalsiden. Skærm for Brugerinterface til fjernbetjening
3
Vælg [Netværksindstillinger]  [Indstillinger for e-mail/I-fax].
4
Klik på [Rediger].
5
Angiv de nødvendige indstillinger.
[POP-server]
Angiv alfanumeriske tegn som POP3-servernavn eller IP-adresse til modtagelse af I-faxer.
[Brugernavn]
Angiv alfanumeriske tegn som brugernavn for den angivne e-mailkonto.
[Indstil/ret adgangskode]
Hvis du vil indstille eller ændre adgangskoden, skal du vælge afkrydsningsfeltet og angive alfanumeriske tegn i [Adgangskode].
[POP-modtagelse]
Marker afkrydsningsfeltet for at modtage I-faxer.
[POP-interval]
Dette angiver det interval (i minutter), som bruges til automatisk oprettelse af forbindelse til POP3-serveren. Hvis der er I-fax-dokumenter på serveren, modtages og udskrives de automatisk.
Sådan deaktiveres automatisk modtagelse
Indstil [POP-interval] til [0]. Når [0] er indstillet, modtager du I-faxer manuelt. Manuel modtagelse af I-faxer
[Brug APOP-autentificering]
Marker afkrydsningsfeltet, hvis APOP skal kryptere adgangskoden under godkendelsesprocessen.
[Brug TLS til POP]
Markér afkrydsningsfeltet for at kryptere kommunikation med POP3-serveren ved hjælp af TLS. Markér afkrydsningsfeltet [Verificer certifikat] eller [Føj CN til verificeringselementer] afhængigt af dine behov.
6
Klik på [OK].
7
Genstart maskinen.
Sluk maskinen, vent mindst 10 sekunder, og tænd den igen.
Fra kontrolpanel
8
Angiv udskriftsindstillingerne efter behov.
 Angivelse af indstilling for 2-sidet print
<Print på begge sider>
 Angivelse af papirformatet
<Printformat for Modt.>
Afhængigt af det netværk du bruger, kan det være nødvendigt at ændre indstillingen af POP3-porten (Ændring af portnumre). Få flere oplysninger ved at kontakte din internetudbyder eller netværksadministrator.

Manuel modtagelse af I-faxer

Hvis modtageindstillingerne for I-faxer er konfigureret fuldstændigt fra POP3-serveren, kan du manuelt modtage I-faxer og udskrive dem. Hvis du ønsker at oprette forbindelse til serveren, før du modtager I-faxer automatisk, eller hvis maskinen er konfigureret, så den ikke modtager I-faxer automatisk, skal du bruge nedenstående metode til at modtage I-faxer manuelt.
1
Tryk på <Statusmonitor> ().
2
Vælg <Modtagejob>.
3
Vælg <Tjek I-faxmodtag.>.
Opret forbindelse til POP3-serveren. Hvis der er et dokument på serveren, begynder udskrivningen.
Udskrivning af et modtaget dokument på begge sider af papiret: <Print på begge sider>
Fortsæt udskrivning, også selv om tonerniveauet er lavt: <Forts. udskr. ved patron lav>
24Y5-03E