Konfiguration af en forbindelse ved hjælp af WPS PIN-kodetilstand

Hvis din trådløse router understøtter WPS-pinkodestatus, skal du generere en pinkode med maskinen og registrere koden på netværksenheden.
Betjeningen af den trådløse router kan variere for hver enhed. Få hjælp i betjeningsvejledningerne til din netværksenhed.
Fra en computer
1
Få adgang til din trådløse router fra en computer, og få vist skærmen til indtastning af en WPS-pinkode.
Du kan få flere oplysninger i betjeningsvejledningen til din netværksenhed.
Fra kontrolpanel
2
Vælg <Menu> på skærmen Hjem. Hjem-skærmen
3
Vælg <Præferencer>  <Netværk>.
Hvis loginskærmen vises, skal du indtaste den korrekte id og pinkode. Login på maskinen
4
Vælg <Indstillinger for trådløst LAN>.
Hvis meddelelsen <Vil du aktivere trådløst LAN?> vises, skal du vælge <Ja>.
5
Læs meddelelsen, der vises, og vælg <OK>.
6
Vælg <WPS PIN-kodetilstand>.
7
Vælg <Ja>.
Pinkoden bliver genereret og vises på displayet.
Fra en computer
8
Registrer den genererede pinkode på den trådløse router.
Registrér PIN-koden på konfigurationsskærmen, der blev vist i trin 1.
Pinkoden skal registreres inden for 10 minutter, efter at du har valgt <Ja> i trin 7.
Hvis der vises en fejlmeddelelse under konfigurationen
Vælg <Luk>, og gå tilbage til trin 6.
Fra kontrolpanel
9
Vent, indtil meddelelsen <Forbundet.> vises.
10
Vælg <Luk>.
Vent nogle minutter, indtil IP-adressen og de andre punkter er blevet indstillet automatisk.
Signalstyrke
Hvis der er mere end én trådløs router, der kan oprette forbindelse, opretter maskinen forbindelse til enheden med det stærkeste signal. Signalstyrken måles vha. RSSI (Received Signal Strength Indication).
Du kan indstille IP-adressen manuelt. Angivelse af IP-adresser
Mens maskinen er forbundet til trådløst LAN, vises WiFi-ikonet på skærmen Hjem eller på skærmen "Grundlæggende funktioner". Grundlæggende skærmbilleder
Reduktion af strømforbruget
Du kan indstille maskinen til at gå i <Strømbesparelsestilstand> baseret på signaler fra den trådløse router. <Strømbesparelsestilstand>
Hvis maskinens IP-adresse er ændret
I et DHCP-miljø kan IP-adresserne på maskinen ændres automatisk. Hvis dette sker, bevares forbindelsen, så længe maskinen og computeren hører til det samme undernet.
24Y5-00L