Konfiguration af en forbindelse ved at vælge en trådløs router

Du kan søge efter trådløse routere (eller adgangspunkter), der kan oprette forbindelse, og vælge én på maskinens display. Få netværksnøglen ved at indtaste en WEP-nøgle eller PSK. Før du vælger en trådløs router, skal du kontrollere og skrive de nødvendige konfigurationsoplysninger, herunder SSID og netværksnøglen, ned (Kontrol af SSID og netværksnøgle).
Sikkerhedsindstillinger
Hvis den trådløse forbindelse konfigureres ved at vælge en trådløs router, indstilles WEP-godkendelsesmetoden til <Åbent system> eller WPA/WPA2-krypteringsmetoden til <Auto> (AES-CCMP eller TKIP). Hvis du vil vælge <Delt nøgle> til WEP-godkendelse eller <AES-CCMP> til WPA/WPA2-kryptering, skal du konfigurere forbindelsen ved hjælp af <Indtast manuelt>. Konfiguration af en forbindelse ved at angive detaljerede indstillinger
1
Vælg <Menu> på skærmen Hjem. Hjem-skærmen
2
Vælg <Præferencer>  <Netværk>.
Hvis loginskærmen vises, skal du indtaste den korrekte id og pinkode. Login på maskinen
3
Vælg <Indstillinger for trådløst LAN>.
Hvis meddelelsen <Vil du aktivere trådløst LAN?> vises, skal du vælge <Ja>.
4
Læs meddelelsen, der vises, og vælg <OK>.
5
Vælg <SSID-indstillinger>.
6
Vælg <Vælg adgangspunkt>.
Maskinen starter med at søge efter tilgængelige trådløse routere.
Hvis der vises en meddelelse om, at der ikke kan findes et adgangspunkt, henvises til Løsninger for hver enkelt meddelelse.
7
Vælg en trådløs LAN-router.
Vælg den router, hvis SSID svarer til den, som du har skrevet ned, og tryk på <Næste> ().
For at få vist oplysninger om sikkerhedsindstillinger på Model med berøringspanel
Vælg en trådløs LAN-router, og vælg <Detaljer>. Vælg for at vende tilbage til det oprindelige skærmbillede.
Hvis din trådløse router ikke findes
Kontroller, om maskinen er installeret korrekt og er klar til at blive forbundet til netværket. Problemer med installation/indstilling
8
Indtast den netværksnøgle, du har skrevet ned.
Indtast netværksnøglen, og vælg <Anvend>.
Se, hvordan du indtaster tekst, under Indtastning af tekst.
9
Vælg <Ja>.
Hvis der vises en fejlmeddelelse under konfigurationen
Vælg <Luk>, kontrollér, om netværksnøglen er korrekt, og gå tilbage til trin 5.
10
Vent, indtil meddelelsen <Forbundet.> vises.
11
Vælg <Luk>.
Vent nogle minutter, indtil IP-adressen og de andre punkter er blevet indstillet automatisk.
Signalstyrke
Hvis der er mere end én trådløs router, der kan oprette forbindelse, opretter maskinen forbindelse til enheden med det stærkeste signal. Signalstyrken måles vha. RSSI (Received Signal Strength Indication).
Du kan indstille IP-adressen manuelt. Angivelse af IP-adresser
Mens maskinen er forbundet til trådløst LAN, vises WiFi-ikonet på skærmen Hjem eller på skærmen "Grundlæggende funktioner". Grundlæggende skærmbilleder
Reduktion af strømforbruget
Du kan indstille maskinen til at gå i <Strømbesparelsestilstand> baseret på signaler fra den trådløse router. <Strømbesparelsestilstand>
Hvis maskinens IP-adresse er ændret
I et DHCP-miljø kan IP-adresserne på maskinen ændres automatisk. Hvis dette sker, bevares forbindelsen, så længe maskinen og computeren hører til det samme undernet.
24Y5-00R