Visning af netværksindstillinger

IP-adressen er ikke korrekt konfigureret, hvis den vises som "0.0.0.0".
Hvis maskinen tilsluttes en omkoblingshub eller bro, kan det medføre en forbindelsesfejl, selv når IP-adressen er korrekt konfigureret. Dette problem kan løses ved at angive et bestemt interval, før maskinen begynder at kommunikere. Indstilling af en ventetid for oprettelse af netværksforbindelse
Du kan udskrive en liste over aktuelle netværksindstillinger. Brugerdataliste/dataliste for systemadministrator

Visning af IPv4-indstillinger

<Statusmonitor> ( <Netværksinformation>  <IPv4>  Vælg den indstilling, der skal vises  Kontrollér indstillingerne

Visning af IPv6-indstillinger

<Statusmonitor> ( <Netværksinformation>  <IPv6>  Vælg den indstilling, der skal vises  Kontrollér indstillingerne

Visning af MAC-adressen for kablet LAN

1
Vælg <Menu> på skærmen Hjem. Hjem-skærmen
2
Vælg <Præferencer>  <Netværk>.
Hvis loginskærmen vises, skal du indtaste den korrekte id og pinkode. Login på maskinen
3
Vælg <Indstillinger for Ethernet-driver>.
MAC-adressen vises.

Visning af MAC-adressen og oplysninger for trådløst LAN

1
Vælg <Menu> på skærmen Hjem. Hjem-skærmen
2
Vælg <Præferencer>  <Netværk>.
Hvis loginskærmen vises, skal du indtaste den korrekte id og pinkode. Login på maskinen
3
Vælg <Indstillinger for trådløst LAN>.
4
Læs meddelelsen, der vises, og vælg <OK>.
5
Vælg <Forbindelsesoplysninger> / <Informationer om trådløst LAN>.
6
Vælg den indstilling, der skal vises.
Visning af sikkerhedsoplysninger
For at få vist oplysninger om WEP og WPA/WPA2-PSK skal du bruge følgende fremgangsmåde.
Model med berøringspanel
Vælg <Sikkerhedsindstillinger>.
Sort/hvid LCD-model
<Sikkerhedsindstillinger>   Vælg den viste sikkerhedsprotokol  Vælg den indstilling, der skal vises
Visning fra skærmen <Statusmonitor>
<Status for trådløst LAN> og <Seneste fejlinformation> kan vises fra <Statusmonitor> ().
Model med berøringspanel
<Statusmonitor>  <Netværksinformation>  <Netværksforbindelsestype>  Vælg den indstilling, der skal vises
Sort/hvid LCD-model
  <Netværksinformation>  <Netværksforbindelsesmetode>  <Forbindelsesoplysninger>  Vælg den indstilling, der skal vises
24Y5-010