Indstilling af IPv6-adresser

 
IPv6-adresserne på maskinen kan konfigureres via Brugerinterface til fjernbetjening. Før du indstiller IPv6-adresserne, skal du kontrollere IPv4-adresseindstillingerne (Visning af IPv4-indstillinger). Du skal angive de korrekte IPv4-indstillinger for at bruge IPv6-adresser. Maskinen kan bruge følgende IPv6-adresser:
Type
Beskrivelse
Lokal linkadresse
En adresse, der kun er gyldig inden for et undernet eller link, og som ikke kan bruges til at kommunikere med enheder uden for en router. En lokal linkadresse indstilles automatisk, når IPv6-funktionen i maskinen aktiveres.
Manuel adresse
En adresse, der indtastes manuelt. Hvis denne adresse bruges, skal du angive præfikslængde og standardrouteradressen.
Dynamisk adresse
En adresse, der genereres automatisk ved hjælp af maskinens MAC-adresse og netværkspræfikset, som angives af routeren. Dynamiske adresser kasseres, når maskinen genstartes (eller tændes).
Statisk adresse
En adresse, der er hentet fra en DHCP-server ved hjælp af DHCPv6.
For mere information om de grundlæggende handlinger, der skal udføres ved indstilling af maskinen fra Brugerinterface til fjernbetjening, henvises til Angivelse af menuindstilling for Brugerinterface til fjernbetjening.
1
Start Brugerinterface til fjernbetjening, og log på i systemadministratortilstand. Brug af Brugerinterface til fjernbetjening
2
Klik på [Indstillinger/registrering] på portalsiden. Skærm for Brugerinterface til fjernbetjening
3
Vælg [Netværksindstillinger]  [IPv6-indstillinger].
4
Klik på [Rediger].
5
Marker afkrydsningsfeltet [Brug IPv6], og konfigurer de nødvendige indstillinger.
[Brug IPv6]
Marker afkrydsningsfeltet for at aktivere IPv6 på maskinen. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet, når IPv6 ikke anvendes.
[Dynamisk adresse 1]
Markér afkrydsningsfeltet, når den statiske adresse anvendes. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet, når den statiske adresse ikke anvendes.
[Brug manuel adresse]
Når du vil indtaste en IPv6-adresse manuelt, skal du markere afkrydsningsfeltet og indtaste IP-adressen, præfikslængden og standardrouteradressen i de tilsvarende tekstfelter.
[IP-adresse]
Indtast en IPv6-adresse. Adresser, der begynder med "ff" (eller rundsendingsadresser) kan ikke indtastes.
[Præfikslængde]
Indtast et tal, der angiver, hvor mange bits der er tilgængelige for netværksadressen.
[Standardrouteradresse]
Angiv evt. IPv6-adressen på standardrouteren. Adresser, der begynder med "ff" (eller rundsendingsadresser) kan ikke indtastes.
[Brug DHCPv6]
Marker afkrydsningsfeltet, når den statiske adresse anvendes. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet, når DHCPv6 ikke anvendes.
6
Klik på [OK].
7
Genstart maskinen.
Sluk maskinen, vent mindst 10 sekunder, og tænd den igen.
Kontrol af, om indstillingerne er korrekte
Sørg for, at skærmbilledet for Brugerinterface til fjernbetjening kan vises sammen med din computer ved at bruge maskinens IPv6-adresse. Brug af Brugerinterface til fjernbetjening
Valg af indstillinger fra kontrolpanelet
Når du har ændret maskinens IP-adresse efter installeringen af printerdriveren
Du har brug for at tilføje en ny port. Konfiguration af printerport
24Y5-00Y