Konfiguration af SMB

 
SMB (Server Message Block) er en protokol til deling af ressourcer, f.eks. filer og printere, hvor der er flere end én enhed på et netværk. Du har brug for det til at konfigurere maskinen som delt printer på et SMB-netværk. Afhængigt af dit netværk kan det være nødvendigt at angive NetBIOS-navn og arbejdsgruppenavn.
NetBIOS-navn
I et Windows-netværk, der anvender NetBIOS, bruges NetBIOS-navne til at identificere netværksforbundne computere samt til fildeling og andre netværkstjenester. De fleste computere bruger computernavnet som NetBIOS-navnet.
Arbejdsgruppenavn
Et arbejdsgruppenavn er et navn til gruppering af flere computere, så de grundlæggende netværksfunktioner som f.eks. fildeling bliver tilgængelige på et Windows-netværk. Angiv arbejdsgruppenavnet for at identificere den gruppe, som maskinen tilhører.
For mere information om de grundlæggende handlinger, der skal udføres ved indstilling af maskinen fra Brugerinterface til fjernbetjening, henvises til Angivelse af menuindstilling for Brugerinterface til fjernbetjening.
1
Start Brugerinterface til fjernbetjening, og log på i systemadministratortilstand. Brug af Brugerinterface til fjernbetjening
2
Klik på [Indstillinger/registrering] på portalsiden. Skærm for Brugerinterface til fjernbetjening
3
Vælg [Netværksindstillinger]  [SMB-indstillinger].
4
Klik på [Rediger].
5
Angiv de nødvendige indstillinger.
[NetBIOS-navn]
Angiv alfanumeriske tegn for maskinens NetBIOS-navn.
[Arbejdsgruppenavn]
Angiv alfanumeriske tegn for navnet på den arbejdsgruppe, som maskinen tilhører.
NetBIOS-navne eller arbejdsgruppenavne, der begynder med en asterisk (*), kan ikke registreres til en WINS-server.
6
Klik på [OK].
7
Genstart maskinen.
Sluk maskinen, vent mindst 10 sekunder, og tænd den igen.
24Y5-01A