Konfiguration af WINS

WINS (Windows Internet Name Service) er en navnefortolkningstjeneste, der knytter et NetBIOS-navn (en computer eller et printernavn på et SMB-netværk) sammen med en IP-adresse. Hvis du vil aktivere WINS, skal WINS-serveren være angivet.
Hvis du vil angive WINS-serverindstillinger, skal NetBIOS-navnet og arbejdsgruppenavnet være angivet. Konfiguration af SMB
Funktionen er ikke tilgængelig i et IPv6-netværk.
For mere information om de grundlæggende handlinger, der skal udføres ved indstilling af maskinen fra Brugerinterface til fjernbetjening, henvises til Angivelse af menuindstilling for Brugerinterface til fjernbetjening.
1
Start Brugerinterface til fjernbetjening, og log på i systemadministratortilstand. Brug af Brugerinterface til fjernbetjening
2
Klik på [Indstillinger/registrering] på portalsiden. Skærm for Brugerinterface til fjernbetjening
3
Vælg [Netværksindstillinger]  [WINS-indstillinger].
4
Klik på [Rediger].
5
Marker afkrydsningsfeltet [WINS-opløsning], og angiv de påkrævede indstillinger.
[WINS-opløsning]
Marker afkrydsningsfeltet for at bruge WINS til navnefortolkning. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet, når WINS ikke anvendes.
[WINS-serveradresse]
Angiv IP-adressen for WINS-serveren.
Hvis IP-adressen for WINS-serveren er hentet fra en DHCP-server, vil den hentede IP-adresse have forrang i forhold til den IP-adresse, der er angivet i tekstfeltet [WINS-serveradresse].
6
Klik på [OK].
7
Genstart maskinen.
Sluk maskinen, vent mindst 10 sekunder, og tænd den igen.
Valg af indstillinger fra kontrolpanelet
WINS-indstillingerne kan også åbnes via <Menu> på Hjem-skærmen. <WINS-indstillinger>
24Y5-01C