Konfigurere nøkkel og sertifikat for TLS

Du kan kryptere kommunikasjon mellom maskinen og en nettleser på datamaskinen ved å bruke Transport Layer Security (TLS). TLS er en mekanisme for å kryptere data som sendes eller mottas over nettverket. TLS må aktiveres når Fjernkontroll brukes til å angi innstillinger for IPSec (Forhåndsdelt nøkkelmetode), IEEE 802.1X authentication (TTLS/PEAP) eller SNMPv3. Hvis du vil bruke TLS for Fjernkontroll, må du angi en "nøkkel og sertifikat" (serversertifikat) som du vil bruke før du aktiverer TLS. Generer eller installer nøkkelen og sertifikatet for TLS før du aktiverer TLS (Administreringsfunksjoner).
Hvis du vil ha mer informasjon om grunnleggende handlinger som skal utføres ved oppsett av maskinen fra Fjernkontroll, kan du se Konfigurere menyalternativer fra grensesnittet for Fjernkontroll.
1
Start Fjernkontroll, og logg på i systemstyrermodus. Starte grensesnittet for Fjernkontroll
2
Klikk på [Innstillinger/lagring] på Portal-siden. Skjermbildet for Fjernkontroll
3
Velg [Nettverksinnstillinger]  [TLS-innstillinger].
4
Klikk på [Nøkkel og sertifikat].
5
Klikk på [Lagre standardnøkkel] til høyre for nøkkelen og sertifikatet du vil bruke.
Vise detaljer for et sertifikat
Du kan kontrollere detaljene for sertifikatet eller verifisere sertifikatet ved å klikke på den tilhørende tekstkoblingen under [Nøkkelnavn] eller på sertifikatikonet.
6
Velg [Lisens/Annet]  [Fjernkontrollinnstillinger].
7
Klikk på [Rediger].
8
Merk av for [Bruk TLS], og klikk på [OK].
9
Start maskinen på nytt.
Slå av maskinen og vent i minst 10 sekunder før du slår den på igjen.
Bruke betjeningspanelet
Du kan også aktivere eller deaktivere TLS-kryptert kommunikasjon fra <Meny> på Hjem-skjermen. <Fjernkontroll>/<Bruk fjernkontroll>
Starte Fjernkontroll med TLS
Hvis du prøver å starte Fjernkontroll når TLS er aktivert, kan det hende at det vises et sikkerhetsvarsel om sikkerhetssertifikatet. Hvis dette er tilfelle, må du kontrollere at riktig URL-adresse er angitt i adressefeltet, og deretter fortsette med å vise Fjernkontroll-skjermbildet. Starte grensesnittet for Fjernkontroll
Bruke TLS til å kryptere mottak av I-faks
Hvis POP3-serveren støtter TLS, kan du aktivere TLS for kommunikasjon med POP3-serveren (Konfigurere RX-innstillinger for I-faks). Hvis du vil ha mer informasjon om POP3-serveren, kontakter du Internett-leverandøren eller nettverksadministratoren.
Begrense TLS-versjon
Velg [Tillatte versjoner] på siden [TLS-innstillinger] i Fjernkontroll og angi øvre og nedre grense.
2585-04A