Spesifisere papirformat og -type i flerfunksjonsskuffen

Skjermbildet vist her vises når papir er lagt inn i flerfunksjonsskuffen. Følg anvisningene på skjermen for å spesifisere innstillinger som passer format og type papir som er lagt i.
Hvis skjermbildet vist over ikke vises når papir er lagt inn
Hvis du alltid legger i samme papir i flerfunksjonsskuffen, kan du hoppe over innstilling av papir ved å registrere papirformatet og -typen som standardinnstillingen. Når standardinnstillingen er registrert, vises derimot ikke skjermbildet vist over. For å vise skjermbildet, velger du <Angi når papir lastes> (Registrere standard papirinnstillinger for flerfunksjonsskuffen).
1
Velg papirformatet.
Hvis papiret som er lagt i ikke vises, velger du <Andre størrelser>.
Når et egendefinert papirformat legges i
Når papir i A5-format legges i
I liggende retning velger du <A5>. I stående retning velger du <A5R>.
Eksempel for LBP654Cx / LBP653Cdw:
 
 
Liggende retning
 
Stående retning
Om <Fri størrelse>
Hvis du ofte trenger å skifte papiret som skal legges i, stilles denne inn til <Fri størrelse>. Dette vil redusere antall trinn som kreves hver gang du skal endre innstillingen. Du kan også vise en feilmelding når skriverdriverens innstilling er betydelig ulik formatet på det papiret som er lagt i . <Handling ved feilsamsvar papirformat>
2
Velg papirtypen.
Om <Fri>
Hvis du må skifte papir som skal legges i ofte, kan du stille inn til <Fri>. Dette vil redusere hvor mange trinn som kreves for å skifte papir hver gang. Vær imidlertid oppmerksom på at denne innstillingen lar maskinen skrive ut selv om det ikke er samsvar mellom papirtypen som er stilt inn i skriverdriveren og papirtypen som er lagt i maskinen.
Når innstillingen for papirtype i skriverdriveren er [Auto], fungerer maskinen på samme måte som når papirtypen er [Vanlig 1].
2585-02R