Rengjøre fikseringsenheten

Hvis fikseringsenheten er skitten, kan utskriften få flekker. Følg prosedyren nedenfor for å rengjøre fikseringsenheten. Legg merke til at du ikke kan rengjøre fikseringsenheten når det er dokumenter som venter på å bli skrevet ut i maskinen. Du trenger vanlig papir i A4- eller Letter-format når du skal rengjøre fikseringsenheten. Legg inn papiret i papirskuffen eller flerfunksjonsskuffen før du utfører prosedyren nedenfor. Legge i papir
Før du rengjør, må du sjekke at det finnes tilstrekkelig toner igjen i tonerkassettene. Kontrollere hvor forbruksmateriell det er igjen

LBP654Cx / LBP653Cdw

Det finnes to måter å rengjøre på og du må velge én, avhengig av hvordan papiret er flekkete. Når du skal rengjøre fikseringsenheten, må du først utføre <Rengjør fikseringsenheten (reduser flekk på papirets bakside)>. Hvis dette ikke hjelper, kan du prøve <Rengjør fikseringsenhet>.

Rengjør fikseringsenheten (reduser flekk på papirets bakside)

Rengjøringen vil være mer effektiv hvis den utføres ca. en time etter at forrige utskriftsøkt var fullført.
1
Velg <Meny> på Hjem-skjermen. Hjem-skjermen
2
Velg <Justering/vedlikehold>  <Vedlikehold>.
3
Velg <Rengjør fikseringsenheten (reduser flekk på papirets bakside)>.
4
Kontroller at papirformatet og -typen som vises på skjermen, er lagt inn i maskinen, og velg <OK>.
5
Velg <Start>.
Rengjøringen starter. Når meldingen som ser at rengjøringen er fullført, trykker du på  for å gå tilbake til Hjem-skjermbildet.
Når <Rengjør fikseringsenheten (reduser flekk på papirets bakside)> er fullført, sender maskinen ut et tomt papirark. Hvis symptomet ikke er utbedret, kan du også utføre <Rengjør fikseringsenhet>.

Rengjør fikseringsenhet

1
Velg <Meny> på Hjem-skjermen. Hjem-skjermen
2
Velg <Justering/vedlikehold>  <Vedlikehold>.
3
Velg <Rengjør fikseringsenhet>.
4
Kontroller at papirformatet og -typen som vises på skjermen, er lagt inn i maskinen, og velg <OK>.
5
Velg <Start>.
Rengjøringen starter. Når meldingen som ser at rengjøringen er fullført, trykker du på  for å gå tilbake til Hjem-skjermbildet.
Når <Rengjør fikseringsenhet> er fullført, skrives et mønstret papirark ut.

LBP613Cdw / LBP611Cn

Rengjør fikseringsenhet

1
Velg <Meny> på Hjem-skjermen. Hjem-skjermen
2
Velg <Justering/vedlikehold>  <Vedlikehold>.
3
Velg <Rengjør fikseringsenhet>.
4
Kontroller at papirformatet og -typen som vises på skjermen, er lagt inn i maskinen, og velg <OK>.
5
Velg <Start>.
Rengjøringen starter. Når meldingen som ser at rengjøringen er fullført, trykker du på  for å gå tilbake til Hjem-skjermbildet.
Når <Rengjør fikseringsenhet> er fullført, skrives et mønstret papirark ut.
2585-067