<Styringsinnstillinger>

Punkt
Beskrivelse
Du kan konfigurere innstillingene for administrere brukerne av maskinen.
Du kan administrere informasjon om maskinvare og operasjoner, samt alle ulike data som kreves ved bruk av maskinens funksjoner.
Du kan konfigurere innstillingene for Fjernkontroll og programvare som er tilgjengelig for maskinen.
Du kan konfigurere innstillingene for å bruke data som maskininnstillingsdata eller utføre datainitialisering.
Du kan konfigurere innstillingene for funksjonen for brukergodkjenning, passord og kryptering.
<Initialiser alle data/innstillinger>
Gjenoppretter alle data, inkludert historikk og innstillingsverdier til standardinnstillingene. Nullstiller alle data/innstillinger
2585-05X