<Voluminnstillinger>

Alle innstillingene som brukes, genererer en lyd som bekrefter at en tast er blitt trykket inn. Lyden betyr at utskriftsprosessen fulllføres og andre lyder er opplistet med beskrivelser. Standardinnstillingene er merket med en dolk ().
Informasjon om innstillingsprosedyrene finner du her: Stille inn lyder.

<Inntastingstone>

Velg om en lyd skal genereres når det trykkes på en tast på betjeningspanelet.
<Av>
<På>

<Feilinntasting tone>

Velg om en lyd skal genereres når en feil tasteoperasjon har blitt utført, for eksempel når en feil tallverdi er skrevet inn.
<Av>
<På>

<Etterfyll materiell tone>

Velg om en lyd skal genereres som betyr at slutten på levetiden for en tonerkassett nærmer seg.
<Av>
<På>

<Varseltone>

Velg om en lyd skal genereres som betyr at det har oppstått en maskinfeil, som fastkjørt papir eller feil bruk.
<Av>
<På>

<Jobb ferdig-tone>

Velg om en lyd skal genereres når utskriften er fullført.
<Av>
<På>

<Energisparing varsel>

Velg om en lyd skal genereres som betyr at maskinen går inn i eller ut av dvalemodus.
<Av>
<På>
2585-05E