Motta I-fakser for utskrift

Internet Fax (I-faks) er en funksjon som legger en fil ved en e-post, som en TIFF-bildefil og sender den. Denne maskinen kan motta I-fakser og skrive dem ut. I-faksene kan mottas automatisk ved angitte intervaller og også mottas manuelt.

Konfigurere RX-innstillinger for I-faks

Konfigurer RX-innstillingen for I-faks fra en datamaskin og utskriftsinnstillingene fra betjeningspanelet på denne maskinen.
Hvis du vil ha mer informasjon om grunnleggende handlinger som skal utføres ved oppsett av maskinen fra Fjernkontroll, kan du se Konfigurere menyalternativer fra grensesnittet for Fjernkontroll.
Fra en datamaskin
1
Start Fjernkontroll, og logg på i systemstyrermodus. Starte grensesnittet for Fjernkontroll
2
Klikk på [Innstillinger/lagring] på Portal-siden. Skjermbildet for Fjernkontroll
3
Velg [Nettverksinnstillinger]  [Innstillinger for e-post/I-Fax].
4
Klikk på [Rediger].
5
Angi de nødvendige innstillingene.
[POP-server]
Skriv inn alfanumeriske tegn som POP3-servernavnet eller IP-adressen for mottak av I-faks.
[Brukernavn]
Tast inn alfanumeriske tegn som brukernavn for den angitte e-postkontoen.
[Innstill/endre passord]
Hvis du vil stille inn eller endre passord, merker du av i boksen og skriver alfanumeriske tegn inn i [Passord].
[POP-mottak]
Kryss av i boksen for å motta I-fakser.
[POP-intervall]
Dette stiller inn intervallet (i minutter) som brukes for automatisk tilkobling til POP3-serveren. Hvis det er noen I-faksdokumenter på serveren, blir de automatisk mottatt og skrevet ut.
Slik deaktiverer du automatisk mottak
Still inn [POP-intervall] til [0]. Når [0] er stilt inn, mottar du I-fakser manuelt. Motta I-fakser manuelt
[Bruk APOP-autentisering]
Merk av i boksen hvis du vil bruke APOP til å kryptere passordet under godkjenningsprosessen.
[Bruk TLS for POP]
Merk av i boksen for å kryptere kommunikasjonen mellom POP3-serveren ved bruk av TLS. Merk av i boksen for [Kontroller sertifikat] eller [Legg CN til kontrollelementer] avhengig av dine behov.
6
Klikk på [OK].
7
Start maskinen på nytt.
Slå av maskinen og vent i minst 10 sekunder før du slår den på igjen.
Fra betjeningspanelet
8
Spesifiser utskriftsinnstillingene som nødvendig.
 Angi innstilling for 2-sidig utskrift
<Utskrift på begge sider>
 Spesifisere papirformatet
<Mottaksutskriftsstørrelse>
Alt etter hvilket nettverk du bruker, må du kanskje endre POP3-portinnstillingen (Endre portnumre). Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte Internett-leverandøren eller nettverksadministratoren.

Motta I-fakser manuelt

Hvis RX-innstillingen for I-faks konfigureres fullstendig fra POP3-serveren, kan du motta I-faks og skrive dem ut manuelt. Når du vil koble til serveren før du mottar I-faks automatisk, eller hvis når maskinen er konfigurert slik at den ikke mottar I-faks automatisk, bruker metoden nedenfor til å motta I-faks manuelt.
1
Trykk på <Statusoverv.> ().
2
Velg <Mottaksjobb>.
3
Velg <Kont. I-Faks-mott>.
Koble til POP3-serveren. Hvis det er dokument på serveren, starter utskriften.
Skrive ut et mottatt dokument på begge sider av arket: <Utskrift på begge sider>
Fortsett utskrift ved snart tom tonerkassett: <Fortsett utskrift v/lite kass>
2585-03E