Hindre utilsiktet tilgang

Dette avsnittet beskriver sikkerhetsforanstaltninger om hvordan man hindrer utilsiktet tilgang fra det eksterne nettverket. Dette er noe som alle brukere og administratorer bør lese før de bruker denne maskinen, andre skrivere og flerfunksjonsmaskiner tilkoblet nettverket. I de siste årene kan en skriver/flerfunksjonsmaskin tilkoblet nettverket tilby en rekke nyttige funksjoner, som for eksempel utskrift fra en datamaskin, betjening fra en datamaskin som bruker fjernkontrollfunksjonen og sending av skannede dokumenter via Internett. På den andre siden er det avgjørende å ta sikkerhetsforanstaltninger for å redusere sikkerhetsrisikoen for informasjonslekkasje, siden en skriver/flerfunksjonsmaskin har blitt mer utsatt for trusler, som for eksempel uautorisert tilgang og tyveri, når den er tilkoblet nettverket. Dette avsnittet beskriver de nødvendige innstillingene du må angi for å hindre uautorisert tilgang før bruk av en skriver/flerfunksjonsmaskin tilkoblet nettverket.
Sikkerhetsforanstaltninger for å hindre uautorisert tilgang fra det eksterne nettverket

Tildeling av en privat IP-adresse

En IP-adresse er en tallkode som tilordnes hver enhet som deltar på et datanettverk. En "global IP-adresse" brukes for kommunikasjon på Internett og en "privat IP-adresse" brukes for kommunikasjon internt på et lokalt nettverk, som for eksempel et LAN i et firma. Hvis en global IP-adresse tilordnes, er skriveren/flerfunksjonsmaskinen åpen for offentligheten og det er mulig å få tilgang til den via Internett. Dermed øker risikoen for informasjonslekkasje på grunn av uautorisert tilgang fra eksterne nettverk. Hvis den på den andre siden er tilordnet en privat IP-adresse er skriveren lukket til et lokalt nettverk og det er bare mulig å få tilgang til den fra andre brukere på det lokale nettverket, som for eksempel et LAN i et firma.
 
Global IP-adresse
Kan gis tilgang fra det eksterne nettverket
Privat IP-adresse
Er mulig for brukere på et lokalnettverk å få tilgang
Kort sagt, gi en privat IP-adresse til skriveren/flerfunksjonsmaskinen. Pass på at du bekrefter om IP-adressen som er tilordnet skriveren/flerfunksjonsmaskinen du bruker er en privat IP-adresse eller ikke. En privat IP-adresse finnes i en av følgende områder.
Områder for private IP-adresser
Fra 10.0.0.0 til 10.255.255.255
Fra 172.16.0.0 til 172.31.255.255
Fra 192.168.0.0 til 192.168.255.255
Hvis du vil ha informasjon om hvordan du bekrefter IP-adressen, kan du se Angi IPv4-adresse.
Hvis en global IP-adresse er tilordnet en skriver/flerfunksjonsmaskin, kan du opprette et nettverksmiljø for å redusere risikoen for uautorisert tilgang ved å installere sikkerhetsprogramvare, som for eksempel en brannmur som hindrer tilgang fra eksterne nettverk. Hvis du vil tilordne en global IP-adresse til og bruke en skriver/flerfunksjonsmaskin, kontakt nettverksansvarlig.

Bruke en brannmur for å begrense kommunikasjon

En brannmur er et system som hindrer uautorisert tilgang fra eksterne nettverk og beskytter mot angrep/inntrenging på et lokalt nettverk. Du kan bruke en brannmur i nettverksmiljøet for å blokkere tilgang fra det eksterne nettverket som virker farlig, ved å begrense kommunikasjon fra spesifiserte IP-adresser på det eksterne nettverket. Funksjonen installert på en Canon-skriver/flerfunksjonsmaskin gjør det mulig å sette opp IP-adressefilteret. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du setter opp et IP-adressefilter, kan du se Angi innstillinger for IP-adresser for brannmur.

Angi TLS-kryptert kommunikasjon

Hvis du vil ha informasjon om TLS-kryptert kommunikasjon, kan du se Konfigurere innstillinger for nettverksikkerhet, og for prosedyrene for innstillinger, Konfigurere nøkkel og sertifikat for TLS.

Angi PIN-kode for å administrere informasjon lagret på flerfunksjonsmaskinen

Hvis en ondsinnet tredjepart forsøker å få uautorisert tilgang til en skriver/flerfunksjonsmaskin, vil det å angi en PIN-kode for informasjon lagret på maskinen redusere risikoen for informasjonslekkasje. Canons skrivere/flerfunksjonsmaskiner lar deg beskytte forskjellige typer informasjon ved å angi en PIN-kode.
Angi PIN-kode for hver funksjon
Angi PIN-kode for bruk av Fjernkontroll
For mer informasjon, se Angi en PIN-kode for Fjernkontroll.
Angi PIN-kode for systemstyrerinnstillinger
For mer informasjon, se Angi systemstyrer-ID og PIN-kode.
 
Listen over inneholder noen eksempler på sikkerhetsforanstaltninger for å hindre uautorisert tilgang. Hvis du vil ha mer informasjon om andre sikkerhetsforanstaltninger, kan du se Betjene maskinen og ta de nødvendige sikkerhetsforanstaltninger for å hindre uautorisert tilgang som passer ditt miljø.
2585-009