Velge kablet LAN eller trådløst LAN

Etter at du har bestemt deg for om du vil bruke kablet eller trådløst LAN ved tilkobling av maskinen til datamaskinen, velger du kablet LAN eller trådløst LAN ved bruk av betjeningspanelet. Vær oppmerksom på at hvis du endrer innstilling fra <Trådet LAN> til <Trådløst LAN> eller omvendt, vil du måtte avinstallere de installerte driverne på datamaskinen og installere dem på nytt. Se håndbøkene for de aktuelle driverne på nettstedet for netthåndbøker.
1
Velg <Meny> på Hjem-skjermen. Hjem-skjermen
2
Velg <Preferanser>  <Nettverk>.
Hvis påloggingsskjermbildet vises, angir du riktig ID og PIN-kode. Logge på maskinen
3
Velg <Velg trådet/trådløst LAN>.
4
Velg <Trådet LAN> eller <Trådløst LAN>.
2585-00F