Konfigurere tilkobling ved hjelp av WPS PIN-kodemodus

Hvis den trådløse ruteren støtter WPS PIN-kodemodus, genererer du en PIN-kode med maskinen og registrerer koden på nettverksenheten.
Hvordan du betjener den trådløse ruteren, kan variere fra enhet til enhet. Se instruksjonshåndbøkene for nettverksenheten for hjelp.
Fra en datamaskin
1
Få tilgang til den trådløse ruteren fra en datamaskin, og vis skjermbildet for å taste inn en WPS PIN-kode.
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se instruksjonshåndbøkene for nettverksenheten.
Fra betjeningspanelet
2
Velg <Meny> på Hjem-skjermen. Hjem-skjermen
3
Velg <Preferanser> <Nettverk>.
Hvis påloggingsskjermbildet vises, angir du riktig ID og PIN-kode. Logge på maskinen
4
Velg <Trådløst LAN-innstillinger>.
Hvis meldingen <Vil du aktivere det trådløse LAN-et?> vises, velger du <Ja>.
5
Les meldingen som vises, og velg <OK>.
6
Velg <WPS PIN-kodemodus>.
7
Velg <Ja>.
PIN-koden genereres og vises på displayet.
Fra en datamaskin
8
Registrer den genererte PIN-koden på den trådløse ruteren.
Registrer PIN-koden på installasjonsskjermbildet som vises i trinn 1.
PIN-koden må angis innen 10 minutter etter at du har valgt <Ja> i trinn 7.
Hvis en feilmelding vises under oppsettet
Velg <Lukk> og gå tilbake til trinn 6.
Fra betjeningspanelet
9
Vent til meldingen <Tilkoblet.> vises.
10
Velg <Lukk>.
Vent i flere minutter til IP-adressen og annet er stilt inn automatisk.
Signalstyrke
Hvis flere trådløse rutere er tilgjengelige for tilkobling, kobler maskinen seg til enheten med det sterkeste signalet. Signalstyrken måles med RSSI (Received Signal Strength Indication – indikasjon på mottatt signalstyrke).
Du kan angi IP-adressen manuelt. Angi IP-adresse
Når maskinen er koblet til et kablet LAN, vises WiFi-ikonet på Hjem-skjermen eller skjermbildet for grunnleggende funksjoner, for hver funksjon. Grunnleggende skjermbilder
Redusere strømforbruket
Du kan stille maskinen inn til å gå i <Strømsparingsmodus> basert på signaler som sendes ut fra den trådløse ruteren. <Strømsparingsmodus>
Hvis IP-adressen for maskinen er endret
I et DHCP-miljø kan IP-adressen for maskinen endres automatisk. Hvis dette skjer, opprettholdes tilkoblingen så lenge maskinen og datamaskinen er på samme delnett.
2585-00L