Skrin Ciri Asas Imbasan

Apabila anda memilih <Imbas> pada skrin Rumah, skrin Ciri Asas Imbasan muncul.

<Komputer>

Menyimpan data yang diimbas ke komputer. Skrin Ciri Asas untuk Imbasan Komputer

<Pengimbas Kawalan Jauh>

Meletakkan mesin kepada status dalam talian apabila dokumen asal diimbas dari komputer. Menggunakan Komputer Anda untuk Mengimbas (Imbasan Jauh)

<Ingatan USB>

Menyimpan data yang diimbas ke peranti memori USB. Skrin Ciri Asas untuk Imbasan USB

<E-Mel>

Menghantar data yang diimbas melalui e-mel. Skrin Ciri Asas untuk Penghantaran E-mel/Penghantaran I-Faks/Penyimpanan Fail

<I-Faks>

Menghantar data yang diimbas melalui I-Fax. Skrin Ciri Asas untuk Penghantaran E-mel/Penghantaran I-Faks/Penyimpanan Fail

<Fail>

Menyimpan data yang diimbas ke folder kongsi atau pelayan FTP. Skrin Ciri Asas untuk Penghantaran E-mel/Penghantaran I-Faks/Penyimpanan Fail

Skrin Ciri Asas untuk Imbasan Komputer

Jenis imbasan

Pilih tetapan imbasan. Mengimbas dan Menyimpan ke Komputer

<Mula>

Gunakan butang ini untuk memulakan imbasan.

Skrin Ciri Asas untuk Imbasan USB

Hantar Tetapan

Dokumen asal diimbas berdasarkan tetapan yang ditentukan di sini.

<Set Semula>

Anda boleh memulihkan tetapan lalai secara kolektif.

<Mula>

Gunakan butang ini untuk memulakan imbasan. Memilih <B&W> memulakan imbasan hitam dan putih. Memilih <Warna> memulakan imbasan berwarna.

Skrin Ciri Asas untuk Penghantaran E-mel/Penghantaran I-Faks/Penyimpanan Fail

Penghantaran E-mel
 
Penghantaran I-Faks
 
Penyimpanan Fail

Tab <Tentukan Destinasi>

Pilih tab ini untuk mencari destinasi dalam Buku Alamat atau pelayan LDAP, masukkan dail berkod atau tentukan destinasi menggunakan tetapan panggil semula.
Menghantar Data melalui E-mel atau Menyimpan Data ke Folder Kongsi atau Pelayan FTP
Memanggil Semula Tetapan Yang Digunakan Sebelum Ini untuk Penghantaran/Penyimpanan (Tetapan Panggil Semula)

Tab <Tetapan Penghantaran>

Pilih tab ini untuk menentukan tetapan imbasan.

<Sahkan Destinasi>

Anda boleh memeriksa atau mengubah nama dan alamat bagi destinasi tertentu serta bilangan destinasi.

<Set Semula>

Anda boleh memulihkan tetapan lalai secara kolektif.

<Mula>

Gunakan butang ini untuk memulakan imbasan. Memilih <B&W> memulakan imbasan hitam dan putih. Memilih <Warna> memulakan imbasan berwarna.
29WY-05F