Menghantar Data melalui E-mel atau Menyimpan Data ke Folder Kongsi atau Pelayan FTP

Seksyen ini menerangkan prosedur untuk mengimbas dokumen asal dan menghantar data yang diimbas secara terus dari mesin dengan melampirkannya kepada e-mel atau menyimpannya ke folder kongsi atau pelayan FTP.
Sebelum anda boleh menghantar data secara terus melalui e-mel, anda perlu melengkapkan prosedur tertentu, seperti menentukan tetapan pelayan e-mel. Prosedur untuk Tetapan Menghantar E-Mel/Menghantar dan Menerima I-Faks
Sebelum anda boleh menyimpan data ke folder kongsi atau pelayan FTP, anda perlu melengkapkan prosedur tertentu, seperti lokasi untuk menyimpan dokumen asal yang diimbas.
Prosedur untuk Menetapkan Folder Kongsi sebagai Lokasi Penyimpanan
Prosedur untuk Menetapkan Pelayan FTP sebagai Lokasi Penyimpanan
1
Letakkan dokumen asal. Meletakkan Dokumen Asal
2
Pilih <Imbas> dalam skrin Rumah. Skrin Rumah
Jika skrin log masuk muncul, tentukan nama pengguna, kata laluan dan pelayan pengesahan. Melog masuk ke Penghantaran Dibenarkan
3
Pilih <E-Mel> atau <Fail> dalam skrin Ciri Asas Imbasan. Skrin Ciri Asas Imbasan
4
Tentukan destinasi.
Menentukan daripada Buku Alamat
Menentukan daripada Nombor Dail Berkod
Memasukkan Destinasi Secara Terus (Penghantaran E-mel)
Menentukan Destinasi dalam Pelayan LDAP
Jika skrin pada destinasi sudah ditentukan muncul
Anda hanya boleh menghantar ke destinasi yang tidak disekat. Untuk menghantar ke destinasi lain, anda mesti mengkonfigurasi tetapan pengesahan fungsi penghantaran dengan cara supaya penghantaran tidak disekat. Hubungi pentadbir anda untuk mendapatkan butiran. Pengesahan Pelayan LDAP
Menentukan destinasi daripada rekod penghantaran
Anda juga boleh memanggil balik destinasi yang digunakan sebelum ini. Memanggil Semula Tetapan Yang Digunakan Sebelum Ini untuk Penghantaran/Penyimpanan (Tetapan Panggil Semula)
Menyimpan data ke folder kongsi atau pelayan FTP
Hanya satu destinasi boleh ditentukan.
5
Apabila menghantar e-mel, tentukan berbilang destinasi, termasuk destinasi Sk/Sks, sebagaimana yang diperlukan.
Pilih kaedah yang digunakan untuk menentukan destinasi dalam tab <Tentukan Destinasi> dan kemudian, tentukan lokasi.
Jika anda telah memilih <Pelayan LDAP> atau <Tentukan Saya sebagai Destinasi>, destinasi ditentukan dalam medan <Kpd>.
Alamat <Sk> dan <Sks> hanya boleh dipilih menggunakan <Buku Alamat> atau <Dail Berkod>.
Untuk memadamkan destinasi
Jika anda telah menentukan berbilang destinasi, anda boleh memadamkan destinasi sebagaimana yang diperlukan.
6
Tentukan tetapan imbasan sebagaimana yang diperlukan.
Menentukan Saiz Imbasan bagi Dokumen Asal
Memilih Format Fail
Menentukan Orientasi Dokumen Asal Anda
Mengimbas 2 Muka Dokumen Asal
Untuk maklumat mengenai tetapan imbasan lain, lihat Mengimbas Dengan Jelas atau Melaraskan Keseimbangan antara Saiz Fail dan Kualiti Imej (Saiz Data).
Untuk e-mel, anda boleh menentukan subjek, mesej, alamat balas kepada dan keutamaan sebagaimana yang diperlukan. Menentukan Tetapan E-Mel
7
Pilih <Mula>.
Jika skrin <Sahkan Destinasi> dipaparkan, semak sama ada destinasi betul dan kemudian, pilih <Mula Mengimbas>.
Imbasan dokumen asal bermula.
Jika anda mahu membatalkannya, pilih <Batal>  <Ya>. Membatalkan Penghantaran Dokumen
Apabila meletakkan dokumen asal dalam penyuap dengan langkah 1
Apabila imbasan lengkap, proses penghantaran/penyimpanan bermula.
Apabila meletakkan dokumen asal di atas kaca platen dengan langkah 1
Jika skrin <Pengesahan Fail> atau <Pengesahan SMTP> muncul
Masukkan nama pengguna dan kata laluan dan pilih <Guna>.
Nama fail dokumen yang dihantar
Nama fail dokumen yang dihantar ditetapkan secara automatik berdasarkan pada format berikut: bilangan pengurusan komunikasi (empat digit)_tarikh dan masa dihantar_bilangan dokumen (tiga digit).nama sambungan fail.
Jika Ralat Penghantaran E-mel Berlaku
Pemberitahuan ralat kadang-kadang dihantar ke alamat e-mel yang ditetapkan ke mesin. Jika anda meninggalkannya begitu sahaja, ia boleh menyebabkan kapasiti baki peti mel yang tidak mencukupi bergantung pada pelayan mel anda. Anda disyorkan supaya mengosongkan peti mel secara berkala.
Untuk mengosongkan peti mel
Apabila peti mel dikosongkan, semua e-mel dalam peti mel pelayan dipadamkan. Apabila anda menentukan akaun e-mel yang biasa anda guna, anda hendaklah menyemak dahulu sama ada sebarang e-mel dalam peti mel perlu disimpan.
Jika anda sentiasa ingin mengimbas dengan tetapan yang sama: Mengubah Tetapan Lalai untuk Fungsi
Jika anda ingin mendaftar gabungan tetapan untuk digunakan apabila perlu: Mendaftar Tetapan yang Kerap Digunakan
29WY-05L