Prosedur untuk Tetapan Menghantar E-Mel/Menghantar dan Menerima I-Faks

Sebelum mengkonfigurasi mesin untuk mengimbas ke e-mel, semak aliran penyediaan yang ditunjukkan di bawah.
 
 
Pastikan bahawa mesin dan komputer disambungkan dengan betul.
 
 
Pastikan anda mempunyai maklumat berikut:
Alamat IP mesin. Melihat Tetapan Rangkaian
Alamat e-mel yang akan didaftarkan sebagai destinasi.
Maklumat mengenai pelayan e-mel, termasuk nama pelayan SMTP, bilangan port, sama ada pengesahan diperlukan serta nama pengguna dan kata laluan untuk pengesahan.
Untuk maklumat lanjut mengenai tetapan pelayan e-mel, hubungi pembekal perkhidmatan Internet atau Pentadbir Rangkaian anda.
 
 
Pastikan bahawa komputer memenuhi keperluan untuk Send Function Setting Tool (Model Disokong Sahaja) (menghantar e-mel).
Keperluan sistem untuk Send Function Setting Tool (Model Disokong Sahaja) Persekitaran Sistem
Pastikan juga bahawa <Guna HTTP> dan <Guna UI Kawalan Jauh> ditetapkan kepada <Aktif>.
Melumpuhkan HTTP Komunikasi
Melumpuhkan UI Kawalan Jauh
 
 
Tetapkan konfigurasi mesin.
Mengkonfigurasi Tetapan E-mel Asas Mengkonfigurasi Tetapan E-mel Asas
Mengkonfigurasi Tetapan Penerimaan I-Faks Mengkonfigurasi Tetapan Komunikasi E-Mel/I-Faks
Mengkonfigurasi Tetapan Komunikasi E-Mel/I-Faks Terperinci (Pengesahan, Penyulitan dsb.) Mengkonfigurasi Tetapan Komunikasi E-Mel/I-Faks
29WY-01L