Afsendelse af fax fra en Computer

Her beskrives den grundlæggende procedure for faxafsendelse fra en computer af dokumenter oprettet i et program.
BEMÆRK
Ved brug af en enhed tilsluttet via en WSD-port, skal [Brug WSD] aktiveres på enheden.

Forudsætninger

Indstilling af enhedsinformation
Hvis du ikke kan hente enhedsoplysningerne, skal du manuelt indstille de valgmuligheder, der er installeret på enheden.

Procedurer

1.
Åbn et dokument i applikationen → vis udskriftsskærmen.
2.
Vælg den anvendte enhed → klik på [Indstillinger].
Afhængigt af programmet kan [Indstillinger] også hedde "Printeregenskaber" eller "Egenskaber".
Hvis du ikke behøver detaljerede indstillinger for faxafsendelse, klik på [Udskriv] eller [OK] og fortsæt til trin 5.
3.
Indstil de påkrævede elementer i skærmbilledet for udskriftsindstillinger i driveren → klik på [OK].
Skift om nødvendigt ark, og konfigurér de andre indstillinger.
Arket [Vælg destination] > [Gem oplysninger om og billeder af sendte faxer], [Forsideark] og [Detaljerede indstillinger] kan også indstilles, når der afsendes en fax i trin 5.
For detaljer om indstillingsmetoder for hovedfunktioner, klik på den efterfølgende "Åbn detaljer" nedenfor.
[+][-]
4.
Klik på [Udskriv] eller [OK] i skærmbilledet for udskrifter i programmet.
5.
Angiv en modtager fra den viste skærm [Indstillinger for afsending af fax].
Hvis der angives en modtager fra adressekartoteket
(1) Vis arket [Vælg destination].
(2) Vælg adressebogen fra [Adresseliste].
Hvis der vises underliggende adressebøger i [Liste over adresselister], skal du vælge den ønskede underliggende adressebog.
(3) Vælg en destination → klik på [Føj til destinationslisten].
Hvis der indtastes en modtager direkte
(1) Vis arket [Angiv destination].
(2) Vælg den kommunikationstilstand der skal anvendes fra [Kommunikationsstatus].
(3) Vælg [Faxnummer/URI] → angiv [Faxnummer] eller [URI].
Indstil andre elementer efter behov.
Hvis der tilføjes destinationer til [Destinationsliste], før du ændrer destinationsdetaljerne i adressekartoteket, afspejles ændringerne i adressekartoteket ikke. Hvis du registrerede destinationer fra adressekartoteket med standardindstillingerne, skal du kontrollere, om destinationerne er korrekte.
6.
Klik på [Indstillinger for afsending af fax] på skærmbilledet [Send].
Når den bekræftende dialogboks vises, skal du bekræfte destinationsnavnet og destinationens faxnummer og klikke på [OK].
BEMÆRK
For at annullere afsendelse skal du klikke på [Annuller] på skærmen [Indstillinger for afsending af fax].
Med nogle programmer kan der blive vist en fejlmeddelelse, selvom afsendelsen er blevet annulleret. I dette tilfælde skal du klikke på [OK].

Relaterede emner