Ustvarjanje ključa in zahteve za podpis potrdila (CSR)

Ker potrdila, ustvarjena v napravi, ne vključujejo podpisa CA, lahko pride do napake v komunikaciji, odvisno od naprav, s katerimi komunicira. Če želite, da izdajatelj potrdila izda potrdilo s podpisom CA, morate pridobiti podatke o zahtevah za podpis potrdila (CSR), ki jih lahko ustvari skrbnik v vmesniku Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik). Ko je potrdilo izdano, ga registrirajte v ključu z ustvarjeno zahtevo za podpis potrdila (CSR).
Če želite več informacij o osnovnih postopkih, ki se izvajajo med nastavljanjem naprave prek vmesnika Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik), glejte Nastavitev možnosti menijev iz vmesnika Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik).

Ustvarjanje ključa in zahteve za podpis potrdila (CSR)

1
Zaženite Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik) in se prijavite v načinu upravitelja sistema. Zagon vmesnika Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
2
Na strani portala kliknite [Settings/Registration]. Zaslon vmesnika Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
3
Izberite [Security Settings]  [Key and Certificate Settings].
4
Kliknite [Generate Key].
Brisanje registriranega ključa in potrdila
Kliknite [Delete] desno od ključa in potrdila, ki ju želite izbrisati  kliknite [OK].
Ključa in potrdila ni mogoče izbrisati, če ju trenutno uporabljate v nek namen, npr. če je »[TLS]« prikazan v razdelku [Key Usage]. V tem primeru funkcijo onemogočite ali vnesite druga ključ in potrdilo, preden prejšnjega izbrišete.
5
Izberite [Key and Certificate Signing Request (CSR)] in kliknite [OK].
6
Določite nastavitve za ključ in CSR.
 [Key Settings]
[Key Name]
Vnesite črkovno-številske znake za poimenovanje ključa. Določite ime, ki ga boste pozneje hitro našli na seznamu.
[Signature Algorithm]
Na spustnem seznamu izberite algoritem podpisa.
[Key Algorithm]
V možnosti [RSA] ali [ECDSA] izberite algoritem za ustvarjanje ključa, nato pa na spustnem seznamu izberite dolžino ključa. V vsakem primeru pomeni večja dolžina ključa počasnejšo komunikacijo. Hkrati pa pomeni tudi večjo varnost.
 
 
Če je v razdelku [Signature Algorithm] potrjena možnost [SHA384] ali [SHA512], za dolžino ključa ni mogoče izbrati možnosti [512-bit], če je v razdelku [Key Algorithm] potrjena možnost [RSA].
 [Certificate Signing Request (CSR) Settings]
[Country/Region]
Kliknite izbirni gumb [Select Country/Region] in na spustnem seznamu izberite državo/regijo. Ali pa kliknite izbirni gumb [Enter Internet Country Code] in vnesite kodo države, na primer »US« za ZDA.
[State]/[City]
Po potrebi vnesite črkovno-številske znake za lokacijo.
[Organization]/[Organization Unit]
Po potrebi vnesite črkovno-številske znake za ime organizacije.
[Common Name]
Po potrebi vnesite črkovno-številske znake za običajno ime potrdila. »Običajno ime« se pogosto označuje s »CN«.
7
Kliknite [OK].
Ustvarjanje ključa in zahteve za podpis potrdila (CSR) lahko traja nekaj časa.
8
Kliknite [Store in File].
Prikaže se pogovorno okno za shranitev datoteke. Izberite, kam želite shraniti datoteko, in kliknite [Save].
Datoteka CSR je shranjena v računalniku.
9
Priložite shranjeno datoteko in aplikacijo posredujte izdajatelju potrdil.
 

Registracija potrdila za ključ

Ključa z ustvarjeno zahtevo za podpis potrdila (CSR) ni mogoče uporabiti, dokler potrdilo, ki ga je izdal izdajatelj potrdil na osnovi zahteve CSR ni registrirano v ključu. Ko izdajatelj potrdila izda potrdilo, ga registrirajte tako, da upoštevate navedeni postopek.
1
Zaženite Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik) in se prijavite v načinu upravitelja sistema. Zagon vmesnika Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
2
Na strani portala kliknite [Settings/Registration]. Zaslon vmesnika Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
3
Izberite [Security Settings]  [Key and Certificate Settings].
4
Kliknite [Key Name] ali [Certificate], ki ga potrebujete za registracijo potrdila.
5
Kliknite [Register Certificate].
6
Kliknite [Browse], določite datoteko za zahtevo za podpis potrdila in kliknite [Register].
3R3X-04C