Nastavitev povezave z načinom WPS na pritisk gumba

Če vaš brezžični tiskalnik podpira način WPS na pritisk gumba, lahko brezžično omrežje preprosto nastavite z gumbom WPS.
Postopek uporabe brezžičnega usmerjevalnika je odvisen od naprave. Pomoč najdete v navodilih za uporabo omrežne naprave.
1
Izberite <Meni> na zaslonu Domov. Zaslon Domov
2
Izberite <Omrežne nastavitve>.
Če se prikaže zaslon za vnos kode PIN, vnesite pravilno kodo PIN. Nastavitev kode PIN skrbnika sistema
3
Izberite <Nastavitve brezžičnega omrežja LAN>.
Če se prikaže sporočilo <Omogoči brezžično omrežje LAN?>, izberite <Da>.
Če se prikaže sporočilo <Neposredna povezava bo prekinjena. Ali je to OK?>, izberite <Da>.
4
Preberite prikazano sporočilo in izberite <OK>.
5
Izberite <Način potisnega gumba WPS>.
6
Izberite <Da>.
7
Pritisnite in držite gumb WPS na brezžičnem usmerjevalniku.
Gumb morate pritisniti najpozneje 2 minuti po tistem, ko v 6. koraku izberete <Da>.
Pri nekaterih omrežnih napravah morate pritisniti in držati gumb najmanj 2 sekundi. Pomoč najdete v navodilih za uporabo omrežne naprave.
Če se med namestitvijo prikaže sporočilo o napaki
Izberite <Zapri> in se vrnite na 5. korak.
8
Počakajte, da se prikaže sporočilo <Povezava vzpostavljena.>.
Počakajte nekaj minut, dokler se naslov IP in drugi elementi samodejno ne nastavijo.
Moč signala
Če je za povezavo na voljo več brezžičnih usmerjevalnikov, se bo naprava povezala s tistim, ki ima najmočnejši signal. Moč signala se meri v enotah RSSI (Received Signal Strength Indication).
Naslov IP lahko nastavite ročno. Nastavitev naslovov IP
Medtem ko je naprava povezana z brezžičnim omrežjem LAN, je na zaslonu Domov prikazana ikona brezžičnega omrežja Wi-Fi. Zaslon Domov
Zmanjšanje porabe energije
Napravo lahko nastavite, da preklopi v <Način manjše porabe> glede na signale, ki jih pošilja brezžični usmerjevalnik. <Način manjše porabe>
Če se naslov IP naprave spremeni
V okolju DHCP se lahko naslov IP naprave samodejno spremeni. V tem primeru se povezava ohrani, dokler sta naprava in računalnik v istem podomrežju.
3R3X-00A