<Omrežne nastavitve>

Vse nastavitve, povezane z omrežjem, so navedene z opisi. Privzete nastavitve so označene z znakom ().
Zvezdice (*)
Nastavitve, označene z zvezdico (*), morda ne bodo prikazane, kar je odvisno od modela, ki ga uporabljate, ali drugih elementov nastavitev.

<Izberite ožičeno/brezžično omrežje LAN>

Če v napravi preklopite z brezžičnega LAN na žični LAN, morate to nastavitev določiti. Če v napravi preklopite z žičnega omrežja LAN na brezžično omrežje LAN, vam te nastavitve ni treba določiti (uporabite lahko <Nastavitve brezžičnega omrežja LAN>). Izbiranje žičnega ali brezžičnega omrežja LAN
<Ožičeno omrežje LAN>
<Brezžično omrežje LAN>

<Nastavitve brezžičnega omrežja LAN>

Določite nastavitve za vzpostavitev povezave med napravo in brezžičnim LAN. Ali pa si oglejte trenutne nastavitve ali določite nastavitve varčevanja z energijo.
<Nastavitve SSID>
Izberite, če želite konfigurirati brezžično povezavo z vnosom informacij, kot sta SSID ali omrežni ključ, ročno prek operacijske plošče.
<Izbira dostopne točke>
Usmerjevalniki za brezžično lokalno omrežje, ki imajo dostop do naprave, se samodejno zaznajo, zato jih lahko izberete s seznama. Omrežni ključ, na primer ključ WEP ali PSK, morate vnesti ročno. Nastavitev povezave z izbiro brezžičnega usmerjevalnika
<Ročni vnos>
Izberite, če želite konfigurirati brezžično povezavo z ročnim vnosom vrednosti SSID. S tem načinom lahko podrobno določite nastavitve overjanja in šifriranja. Nastavitev povezave z vnosom podrobnih nastavitev
<Nastavitve varnosti>
<Brez>
<WEP>
<Odprti sistem>
Ključ WEP od 1 do 4
<Ključ v skupni rabi>
Ključ WEP od 1 do 4
<WPA/WPA2-PSK>
<Samodejno>
<AES-CCMP>
<Način potisnega gumba WPS>
Izberite, če želite samodejno konfigurirati brezžično povezavo z gumbom WPS na brezžičnem usmerjevalniku. Nastavitev povezave z načinom WPS na pritisk gumba
<Način kode PIN WPS>
Izberite, če želite konfigurirati brezžično povezavo z vnosom kode PIN za brezžični usmerjevalnik WPS. Nastavitev povezave z načinom WPS s kodo PIN
<Način manjše porabe>
Nastavite, ali naj naprava preklopi v način varčevanja z energijo glede na signale, ki jih pošilja brezžični usmerjevalnik.
<Izključeno>
<Vključeno>
<Podatki o brezžičnem omrežju LAN>
Izberite, če si želite ogledati trenutne nastavitve brezžičnega LAN. Ogled omrežnih nastavitev
<Naslov MAC>
<Stanje brezžičnega omrežja LAN>
<Podatki o zadnji napaki>
<Kanal>
<Nastavitve SSID>
<Nastavitve varnosti>
<Način manjše porabe>

<Nastavitve neposredne povezave>

Nastavite, ali naj se vzpostavi neposredna povezava. Če omogočite to funkcijo, je neposredna povezava z napravo možna tudi v okolju brez dostopne točke ali brezžičnega usmerjevalnika LAN. Neposredna vzpostavitev povezave (Način dostopne točke)
<Uporabi neposredno povezavo>
<Izključeno>
<Vključeno>
<Samo neposredna povezava>*
<Brezž. omr. LAN/Nep. pov. (Sam. preklop)>*
<Čas do prekinitve neposredne povezave>
Nastavite čas samodejne prekinitve povezave po vzpostavitvi neposredne povezave.
0 (seje ne prekini samodejno)
Od 1 do 10 do 60 (min.)
<Nastavitve načina dostopne točke>
Konfigurirajte naključno ime SSID/omrežni ključ. Če želite povezavo z napravo vzpostaviti v več mobilnih napravah hkrati, morate konfigurirati naključna imena SSID in omrežne ključe.
<Uporabi SSID po meri>
<Izključeno>
<Vključeno>
<SSID>
 
<Uporabi omrežni ključ po meri>
<Izključeno>
<Vključeno>
<Omrežni ključ>

<Enostavna povezava prek PC-ja>

Zaženite enostavno povezavo prek računalnika (način nastavitve brez kablov). Tako lahko uporabite pripomoček Canon Laser NW Device Setup Utility v računalniku za konfiguriranje omrežnih nastavitev.
Pripomoček »Canon Laser NW Device Setup Utility« je na voljo na spletnem mestu Canon (http://www.canon.com/).

<Nastavitve TCP/IP>

Določite nastavitve za uporabo naprave v omrežju TCP/IP, na primer naslov IP.
<Nastavitve IPv4>
Določite nastavitve za uporabo naprave v omrežju IPv4.
<Nastavitve naslova IP>
Konfigurirajte naslov IP, ki se uporablja za identifikacijo naprav, na primer računalnikov in tiskalnikov, v omrežju TCP/IP. Nastavitev IPv4 naslova
<Samodejno pridobivanje>
<Izbira protokola>
<Izključeno>
<DHCP>
<BOOTP>
<RARP>
<Avtom. IP>
<Izključeno>
<Vključeno>
 
<Ročno pridobivanje>
<Naslov IP>: 0.0.0.0
<Maska podomrežja>: 0.0.0.0
<Naslov prehoda>: 0.0.0.0
 
<Preverjanje nastavitev>
<Samodejno pridobivanje>*
<Naslov IP>
<Maska podomrežja>
<Naslov prehoda>
<Ukaz PING>
Izberite, če želite preveriti, ali ima naprava vzpostavljeno povezavo z računalnikom prek omrežja. Preverjanje omrežne povezave
<Nastavitve DNS>
Določite nastavitve za DNS (Domain Name System), ki zagotovi ime gostitelja za razreševanje naslova IP. Konfiguriranje storitve DNS
<Nastavitve strežnika DNS>
<Primarni strežnik DNS>: 0.0.0.0
<Sekundarni strežnik DNS>: 0.0.0.0
 
<Nastavitve DNS Ime gostitelja/Ime domene>
<Ime gostitelja>
<Ime domene>
 
<Nastavitve Dinamična posodobitev DNS>
<Izključeno>
<Vključeno>
<Inter. din. posod. DNS>
Od 0 do 24 do 48 (št. ur)
<Nastavitve opcije DHCP>
Ko je omogočen DHCP, s temi nastavitvami izberete, ali želite uporabiti izbirne funkcije DHCP za pridobitev imena gostitelja ter za uporabo funkcije dinamične posodobitve. Konfiguriranje storitve DNS
<Pridobi ime gostitelja>
<Izključeno>
<Vključeno>
 
<Dinamična posodobitev DNS>
<Izključeno>
<Vključeno>
<Nastavitve IPv6>
Določite nastavitve za uporabo naprave v omrežju IPv6.
<Uporabi IPv6>
Omogočite ali onemogočite IPv6 v napravi. Ogledate si lahko tudi trenutne nastavitve. Nastavitev naslovov IPv6
<Izključeno>
 
<Vključeno>
 
<Preverjanje nastavitev>
<Povezava – Lokalni naslov>
<Dolžina predpone>
<Nastavitve Brez naslova>
Omogočite ali onemogočite naslove brez stanja. Nastavitev naslovov IPv6
<Izključeno>
 
<Vključeno>
 
<Preverjanje nastavitev>
<Brez naslova>
<Dolžina predpone>
<Uporabi DHCPv6>
Omogočite ali onemogočite naslove s stanjem, ki jih dobite prek DHCPv6. Nastavitev naslovov IPv6
<Izključeno>
 
<Vključeno>
 
<Preverjanje nastavitev>
<Z naslovom>
<Dolžina predpone>
<Nastavitve DNS>
Določite nastavitve za DNS (Domain Name System), ki zagotovi ime gostitelja za razreševanje naslova IP. Konfiguriranje storitve DNS
<Nastavitve DNS Ime gostitelja/Ime domene>
<Upor. gost./dom. IPv4>
<Izključeno>
<Ime gostitelja>
<Ime domene>
<Vključeno>
 
<Nastavitve Dinamična posodobitev DNS>
<Izključeno>
<Vključeno>
<Registr. Ročni naslov>
<Izključeno>
<Vključeno>
<Registr. z naslovom>
<Izključeno>
<Vključeno>
<Registr. brez naslova>
<Izključeno>
<Vključeno>
<Interval dinamične posodobitve DNS>
Od 0 do 24 do 48 (št. ur)
<Nastavitve tiskanja LPD>
Omogočite ali onemogočite protokol tiskanja LPD, ki ga lahko uporabljate v katerem koli strojnem okolju ali operacijskem sistemu. Konfiguriranje tiskalniških protokolov in funkcij WSD
<Izključeno>
<Vključeno>
<Nastavitve tiskanja RAW>
Omogočite ali onemogočite tiskalniški protokol RAW, ki je značilen za sistem Windows. Konfiguriranje tiskalniških protokolov in funkcij WSD
<Izključeno>
<Vključeno>
<Nastavitve WSD>
Omogočite ali onemogočite samodejno brskanje in pridobivanje informacij za tiskalnik ali optični bralnik prek protokola WSD. Konfiguriranje tiskalniških protokolov in funkcij WSD
<Nastavitve tiskanja WSD>
<Uporabi tiskanje WSD>
<Izključeno>
<Vključeno>
<Uporabi brskanje WSD>
<Izključeno>
<Vključeno>
 
<Nastavitve optičnega branja WSD>
<Upor. opt. branje WSD>
<Izključeno>
<Vključeno>
<Računalniško optično branje>
<Izključeno>
<Vključeno>
 
<Uporabi Multicast Discovery>
<Izključeno>
<Vključeno>
<Uporabi HTTP>
Omogočite ali onemogočite HTTP, ki se zahteva za komunikacijo z računalnikom, na primer za delo z vmesnikom Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik) ali za tiskanje WSD ali Google Tiskanje v oblaku. Onemogočanje komunikacije HTTP
<Izključeno>
<Vključeno>
<Nastavitve številke vhoda>
Spremenite številke vrat za protokole glede na omrežno okolje. Spreminjanje številk vrat
<LPD>
Od 1 do 515 do 65535
 
<RAW>
Od 1 do 9100 do 65535
 
<WSD Multicast Discovery>
Od 1 do 3702 do 65535
 
<HTTP>
Od 1 do 80 do 65535
 
<SNMP>
Od 1 do 161 do 65535
<Velikost MTU>
Izberite največjo velikost paketov, ki jih naprava sprejme. Spreminjanje zgornje omejitve velikosti enote za prenos
<1300>
<1400>
<1500>

<Nastavitve SNMP>

Določite nastavitve za spremljanje in upravljanje naprave iz računalnika, v katerem je nameščena programska oprema, ki podpira SNMP. Spremljanje in upravljanje naprave s storitvijo SNMP
<Nastavitve SNMPv1>
Omogočite ali onemogočite SNMPv1. Če omogočite SNMPv1, določite ime skupnosti in pravice za dostop do objektov MIB (Management Information Base).
<Izključeno>
<Vključeno>
<Nastavitve SNMPv3>
Omogočite ali onemogočite SNMPv3. Z vmesnikom Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik) določite podrobne nastavitve za SNMPv3.
<Izključeno>
<Vključeno>
<Pridob. podat. o uprav. tisk. z gostit.>
Omogočite ali onemogočite spremljanje informacij o upravljanju tiskalnika iz omrežnega računalnika, v katerem je nameščena programska oprema SNMP.
<Izključeno>
<Vključeno>

<Nastavitve namenskega vhoda>

Omogočite ali onemogočite namenski vhod. Namenska vrata se uporabljajo za tiskanje ali skeniranje s pripomočkom MF Scan Utility in pri brskanju ali določanju nastavitev naprave prek omrežja.
<Izključeno>
<Vključeno>

<Čas čakanja na povezavo ob zagonu>

Določite časovni zamik za povezavo z omrežjem. Te nastavitve določite glede na omrežno okolje. Nastavitev premora pred vzpostavitvijo povezave z omrežjem
Od 0 do 300 (sek.)

<Nastavitve gonilnika Ethernet>

Izberite vrsto etherneta (10BASE-T/100BASE-TX) in način komunikacije prek etherneta (poldupleks/dupleks). Preverite lahko tudi naslov MAC žičnega omrežja LAN.
<Samodejna zaznava>
Izberite, ali naj se način komunikacije in vrsta Etherneta zaznata samodejno ali določita ročno. Konfiguriranje nastavitev etherneta
<Izključeno>
<Način komuniciranja>
<Polovični dupleks>
<Polni dupleks>
<Ethernet tip>
<10BASE-T>
<100BASE-TX>

<Vključeno>
<Naslov MAC>
Preverite naslov MAC naprave, ki je edinstvena številka vsake komunikacijske naprave. Ogled naslova MAC za žično omrežje LAN

<Nastavitve IEEE 802.1X>

Omogočite ali onemogočite overjanje IEEE 802.1X. Konfiguriranje nastavitev preverjanja pristnosti IEEE 802.1X
<Izključeno>
<Vključeno>

<Inicializacija omrežnih nastavitev>

Izberite, da ponastavite omrežne nastavitve na privzete vrednosti. <Inicializacija menija>
3R3X-051