การยืนยันข้อมูลผู้ใช้ที่ตั้งค่าไว้ก่อนการพิมพ์

คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้ที่คุณตั้งค่าไว้ก่อนจะดำเนินการพิมพ์
เมื่อคุณตั้งค่าฟังก์ชันนี้ หน้าจอที่ช่วยให้คุณตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้จะปรากฏขึ้น คุณยังสามารถตั้งค่าข้อมูลอีกครั้งได้ด้วยหากจำเป็น
ข้อมูลผู้ใช้ที่คุณสามารถตรวจสอบได้คือ PIN (หรือรหัสผ่าน) ซึ่งคุณตั้งค่าไว้สำหรับการพิมพ์แบบปลอดภัย และข้อมูลการรับรองความถูกต้องซึ่งคุณตั้งค่าไว้สำหรับการจัดการการพิมพ์โดยใช้ฟังก์ชั่นการจัดการ ID แผนกหรือฟังก์ั่ชั่นการรับรองความถูกต้องของผู้ใช้

เงื่อนไข

คุณใช้ Windows 10 รุ่น 1803 หรือรุ่นต่อๆ มา
มีการติดตั้ง Canon Office Printer Utility
ระบบจะตั้งค่าอย่างถูกต้องเพื่อให้หน้าจอยืนยันปรากฏขึ้น
เปิดใช้งานทั้ง [ให้แอปทำงานในพื้นหลัง] และ [Canon Office Printer Utility] ใน [การตั้งค่า] > [ความเป็นส่วนตัว] > [แอปเบื้องหลัง] ใน Windows

ขั้นตอน

1.
แสดงหน้า [สนับสนุน/อุปกรณ์]
2.
คลิก [การตั้งค่าอุปกรณ์]
เมื่อคุณคลิกที่ [การตั้งค่าอุปกรณ์] หน้าจอตั้งค่าการพิมพ์จะปิดลงหลังจากมีหน้าจอปรากฏขึ้นเพื่อขอให้คุณยืนยันว่าต้องการบันทึกการตั้งค่าหรือไม่
3.
แสดงหน้า [การตั้งค่าของผู้ดูแลระบบ]
4.
คลิก [เปลี่ยนการตั้งค่าของผู้ดูแลระบบ]
หากมีหน้าจอปรากฏขึ้นเพื่อขอให้คุณยืนยันว่าต้องการเปลี่ยนแปลงค่าหรือไม่ ให้คลิก [ใช่] → แสดงหน้า [การตั้งค่าของผู้ดูแลระบบ]
5.
เปิดใช้งาน [รายการการตั้งค่า] > [ยืนยันข้อมูลผู้ใช้เสมอเมื่อทำการพิมพ์] → คลิก [ตกลง]
หมายเหตุ
หากคุณใช้ประหยัดพลังงานของ Windows หน้าจอสำหรับยืนยันข้อมูลผู้ใช้อาจไม่ปรากฏขึ้น เนื่องจากมีการชาร์จแบตเตอรี่ไม่เพียงพอ หากเป็นเช่นนั้น ให้พิมพ์หลังจากทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
เสียบปลั๊กคอมพิวเตอร์ของคุณ
เปิดใช้งานการดำเนินงานพื้นหลังของ Canon Office Printer Utility ในการตั้งค่าแบตเตอรี่
ในการทำเช่นนั้น ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้
(1) คลิก [ดูว่าแอปใดมีผลต่อระยะเวลาการใช้แบตเตอรีของคุณ] ใน [การตั้งค่า] > [ระบบ] > [แบตเตอรี่]
(2) ในหน้าจอที่ปรากฏขึ้น ให้เลือก [แสดง] > [แอปทั้งหมด]
(3) เลือก [Canon Office Printer Utility] → ปิดใช้งาน [ให้ Windows กําหนดว่าจะให้แอปนี้ทํางานในเบื้องหลังเมื่อใด] แล้วเลือก [อนุญาตให้แอปทํางานที่ทําอยู่เบื้องหลัง]
หรือพิมพ์หลังจากปิดใช้งานประหยัดพลังงานใน [แบตเตอรี่]

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง