In Tập Sách

Bạn có thể in các trang được sắp xếp tự động để tạo ra tập sách khi gấp làm đôi.
1.
Hiển thị tờ [Chính] hoặc [Bố Cục].
2.
Chọn [In Tập Sách].
Để cài đặt vị trí đóng bìa và gáy, làm theo quy trình dưới đây.
3.
Nhấp vào [Chi tiết].
4.
Trong hộp thoại [Cài Đặt Tập Sách], chọn hướng đóng bìa khi thực hiện in tập sách từ [Đóng bìa].
5.
Chỉ định độ rộng trong [Độ Rộng Gáy].
6.
Nhấp vào [OK].

Chủ đề liên quan