Om installation

De forskellige installationsmetoder, der vises nedenfor til installation af MF-driveren og MF Scan Utility, vises efter installationsprogrammets kilde, installationsmetode og konfigurationen af enhedens forbindelse.
Installationskilde: Angivet DVD-ROM eller download fra hjemmesiden
Installationsmetode: [Nem installation] eller [Brugerdefineret installation]
Enhedens forbindelseskonfiguration: TCP/IP-netværksforbindelse eller USB-forbindelse
Vælg den mest velegnede installationsmetode for nedenstående.
Hvis du bruger den medfølgende DVD-ROM
Hvis du bruger den medfølgende DVD-ROM, kan du installere MF-driveren, software og vejledningen i en enkelt sekvens via forbindelsen mellem computeren og enheden.
Vælg den installationsprocedure, der egner sig bedst til konfigurationen af enhedsforbindelsen og installationsmetoden.
Når du vil installere MF-driveren, standardsoftware og vejledningen:
[Nem installation] Fra DVD-ROM (netværksforbindelse)
[Nem installation] Fra DVD-ROM (USB-forbindelse)
Når du vil vælge, hvad der skal installeres
[Brugerdefineret installation] Fra DVD-ROM (netværksforbindelse)
[Brugerdefineret installation] Fra DVD-ROM (USB-forbindelse)
Hvis du bruger et installationsprogram, der er hentet fra webstedet
Hvis du bruger det installationsprogram, du har hentet fra hjemmesiden, kan du installere den seneste version af MF-driveren og MF Scan Utility. Hvis MF-driveren eller MF Scan Utility, der følger med DVD-ROM, ikke er kompatible med styresystemet på den computer, du bruger, skal du følge nedenstående procedure, når du installerer.
Vælg den installationsmetode, der passer til målenheden og forbindelsdeskonfigurationen.
Installation af en downloadet MF-driver (netværksforbindelse)
Installation af en downloadet MF-driver (USB-forbindelse)
Installation MF Scan Utility
Når du installerer MF-driveren vha. [Brugerdefineret installation] fra den medfølgende DVD-ROM eller et downloadet installationsprogram, kan du modtage enhedsinformation, hvis du samtidig installerer Canon Driver Information Assist Service.
BEMÆRK
Hvis du installerer MF-driveren i et IPv6-miljø, skal du installere den vha. en WSD-port.
I et IPv6-miljø vises DVD-ROM-menuen ikke, når du sætter den medfølgende DVD-ROM i computeren, så derfor kan MF-driveren ikke installeres.

Relaterede emner