Tilslutning af telefonlinjen

Sæt telefonlinjen i maskinen.
Hvis du tidligere har valgt <Indstil senere> på skærmbilledet til faxopsætning (Registrering af faxnummeret og enhedsnavnet), skal du trykke på <Menu>  <Faxindstillinger> <Opstartsguide for fax> for at få vist skærmbilledet til faxopsætning.
1
Tryk på <Næste>.
En af skærmene, der ses her, vises, når modtagetilstanden er blevet indstillet (Angivelse af modtagestatus).
2
Sæt telefonlinjen i maskinen.
Sæt telefonkablet i telefonstikket på maskinen () og telefonstikket i væggen.
Hvis du bruger en telefon eller telefonsvarer, skal du slutte den til det eksterne telefonstik ().
Hvis du bruger et valgfrit håndsæt, skal du sætte det i det håndsætsstikket ().

Hvis du tilslutter en ekstern telefon med faxfunktioner, kan du konfigurere telefonen til at modtage faxer manuelt.
3
Tryk på <Næste>, når telefonlinjen er blevet tilsluttet.
4
Tryk på <Ja>.
5
Tryk på <OK>.
6
Genstart maskinen.
Sluk maskinen, vent mindst 10 sekunder, og tænd den igen.
Når maskinen er genstartet, indstilles typen af telefonlinje automatisk.
Hvis maskinen ikke automatisk angiver typen af telefonlinje
Følg fremgangsmåden herunder for at indstille typen af telefonlinje. Hvis du ikke er sikker på, hvilken type telefonlinje du bruger, skal du kontakte dit lokale telefonselskab. <Vælg linjetype> er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af det land, du bruger maskinen i.
<Menu> <Faxindstillinger>  <Grundlæggende indstillinger>  <Vælg linjetype>   Vælg typen af telefonlinjen
0SS5-02H