Registrering af standardpapirindstillingerne for universalbakken

Du kan registrere standardpapirindstillinger for universalbakken. Ved at registrere standardindstillingerne kan du slippe for at skulle angive indstillingerne, hver gang du lægger det samme papir i universalbakken.
Når standardindstillingen er registreret, vises skærmen for papirindstillinger ikke, når der ilægges papir, og den samme indstilling bruges hver gang. Hvis du ilægger et andet papirformat eller en anden papirtype uden at ændre papirindstillingerne, kan maskine ikke udskrive korrekt. For at undgå dette problem skal du deaktivere standardindstillingen ved at vælge <Fra> i trin 3 og derefter ilægge papiret.
1
Tryk på <Papirindst.>.
2
Tryk på <Universalbakke>.
3
Tryk på <Til>.
4
Tryk på papirformatet.
Registrering af et brugerdefineret papirformat
5
Tryk på papirtypen.
0SS5-014