Registrering af destinationer i adressebogen

Destinationer kan redigeres eller slettes, når de er blevet registreret. Du kan registrere op til 300 adresser i adressebogen.
1
Tryk på <Adressebog>.
2
Tryk på <Reg. modtager>.
Hvis der vises en skærm, der beder dig om at angive en pinkode, skal du angive den rigtige pinkode vha. taltasterne og trykke på <Anvend>. Angivelse af en pinkode for adressebogen
3
Tryk på <Kodet opkald>.
4
Tryk på <Fax>, <E-mail> eller <Gruppe>.
Tryk på <Fax>, når du registrerer et faxnummer, og tryk på <E-mail>, når du registrerer en e-mailadresse.
Registrering af destinationer med LDAP-serveren
Hvis der er installeret en LDAP på dit kontor, kan du registrere destinationer, der er søgt efter fra serveren i adressebogen. Du skal først angive indstillingerne for oprettelse af forbindelse til en LDAP-server.
Registrering af LDAP-servere
5
Tryk på <Navn>.
Registrering af <Navn> er valgfrit. Hvis du registrerer <Navn>, kan du søge efter destinationen alfabetisk.
6
Angiv navnet ved hjælp af taltasterne, og tryk på <Anvend>.
7
Tryk på <Faxnummer> eller <E-mailadresse>.
8
Angiv nummeret eller adressen med taltasterne, og tryk på <Anvend>.
9
Tryk på <Anvend>.
Der angives automatisk et trecifret nummer for destinationerne. Nummeret kan redigeres, når det er blevet registreret.

Redigering af indholdet af registrerede destinationer

Når du har registreret destinationerne, kan du ændre indholdet af destinationerne, f.eks. numre, navne, typer og kodeopkaldsnumre.
1
Tryk på <Adressebog>.
2
Tryk på <Detalje/redig.>.
3
Tryk på den fane, der indeholder den destination, du vil redigere.
4
Tryk på den destination, du vil redigere.
5
Tryk på <Rediger>.
Hvis der vises en skærm, der beder dig om at angive en pinkode, skal du angive den rigtige pinkode vha. taltasterne og trykke på <Anvend>. Angivelse af en pinkode for adressebogen
6
Tryk på det element, du vil redigere  udfør redigering  <Anvend>.
7
Tryk på <Anvend>.

Sletning af en registreret destination

1
Tryk på <Adressebog>.
2
Tryk på <Detalje/redig.>.
3
Tryk på den fane, der indeholder den destination, du vil slette.
4
Tryk på den destination, du vil slette.
5
Tryk på <Slet>.
Hvis der vises en skærm, der beder dig om at angive en pinkode, skal du angive den rigtige pinkode vha. taltasterne og trykke på <Anvend>. Angivelse af en pinkode for adressebogen
6
Tryk på <Ja>.
0SS5-017