Angivelse med taltaster (fax)

 
Brug taltasterne på kontrolpanelet til at angive destinationerne.
Når <Begræns nye modtagere> er angivet til <Til>, kan du ikke bruge taltasterne til at angive destinationer.
1
Tryk på <Fax>.
2
Angiv destinationen ved hjælp af taltasterne, og tryk på <Anvend>.
Hvis du taster forkert, skal du trykke på . (Tryk flere gange for at slette tegn et for et, eller tryk og hold nede for at slette alle de indtastede tegn på én gang.)

Hvis du vil angive yderligere destinationer, skal du trykke på <Modtager>  <Angiv ved hjælp af numerisk tastatur>, før du angiver destinationerne. Der kan angives op til 10 destinationer.
Når <Bekræft indtastet faxnummer> er angivet til <Til>, vises et skærmbillede, der beder dig om at indtaste destinationen igen (Visning af skærmbilledet til bekræftelse af faxnummeret). Bekræft ved at indtaste destinationen igen.
Du kan maksimalt anvende 10 destinationer, når du bruger taltasterne sammen med en LDAP-server. Hvis f.eks. der er blevet angivet syv destinationer vha. en LDAP-server, kan der angives op til tre destinationer vha. taltasterne.
Sletning af destinationer
Hvis du har angivet flere destinationer, kan du slette destinationer efter behov.
0SS5-02Y