Afsendelse af faxer til flere destinationer på samme tid (Sekventiel afsendelse)

 
Du kan sende faxer til op til 310 destinationer på én gang. Brug taltasterne* eller adressebogen til at angive flere destinationer. Hvis dit kontor har installeret en LDAP-server*, kan du få adgang til serveren via maskinen og derefter angive op til 10 destinationer.
* Det maksimale antal destinationer, som du kan angive, når du bruger en LDAP-server eller taltasterne er 10. Hvis du bruger taltasterne sammen med en LDAP-server, kan der angives op til 10 destinationer i alt. Hvis f.eks. syv destinationer er blevet angivet ved hjælp af taltasterne, kan der angives op til tre destinationer ved hjælp af en LDAP-server.
Når <Begræns rundsending> er angivet til <Afvis rundsending>, kan du ikke bruge denne funktion.
Du skal registrere destinationer i adressebogen, før du kan bruge denne funktion.
1
Placer dokumentet/dokumenterne. Placering af dokumenter
2
Tryk på <Fax>.
3
Angiv destinationen.
Angiv med taltasterne ved at indtaste faxnummeret og trykke på <Anvend>. Hvis du vil angive yderligere destinationer, skal du trykke på <Modtager>  <Angiv ved hjælp af numerisk tastatur>, før du angiver destinationerne.
Angiv fra adressebogen Angivelse fra adressebogen (fax)
Angiv fra en LDAP-server Angivelse af destinationer i en LDAP-server (fax)
4
Angiv scanningsindstillingerne efter behov.
Forskellige faxindstillinger
5
Tryk på  for at påbegynde afsendelsen.
0SS5-039