Angivelse af destinationer for faxbeskeder

Du kan angive destinationer ved at vælge dem i adressebogen og ved hjælp af taltasterne. Du skal registrere destinationer i adressebogen, inden du kan bruge denne funktion. Du kan også angive tidligere brugte destinationer Hvis dit kontor har en LDAP-server installeret, kan du også angive destinationer på serveren.
TIP til forbedring af sikkerheden
Hvis du vil begrænse de tilgængelige destinationer til dem fra adressebogen eller til dem fra en LDAP-server eller dem, der er angivet tidligere:
Hvis du vil deaktivere angivelse af tidligere anvendte destinationer:
0SS5-02X