Automatisk videresendelse af alle modtagne dokumenter

Maskinen kan videresende alle modtagne dokumenter til angivne destinationer. Selv når du ikke er på kontoret, kan du modtage faxoplysninger – når som helst og hvor som helst.

Angivelse af indstillinger for dokumenter, der skal videresendes automatisk

Når videresendelsesfunktionen er aktiveret, videresendes alle modtagne dokumenter automatisk.
<Menu>  <Indst. for systemadministration>  <Indstil. for videresendelse>  <Til>   Tryk på destinationen for videresendelse fra adressebogen
Du kan få anvisninger i, hvordan du bruger adressebogen, under Angivelse fra adressebogen (fax).

Udskrivning af dokumenter, der skal videresendes

Hvis du selv vil kontrollere de dokumenter, der skal videresendes, kan du indstille maskinen til at udskrive dokumenter, når de videresendes, eller kun udskrive de dokumenter, der ikke kunne videresendes.
<Menu>  <Indst. for systemadministration>  <Gem/Print ved videresendelse>  <Print billeder>  <Til> eller <Kun når der opstår fejl>

<Til>

Udskriv alle de dokumenter, der skal videresendes.

<Kun når der opstår fejl>

Udskriv kun de dokumenter, der ikke kunne videresendes.

Udskrivning/fornyet afsendelse/sletning af dokumenter, der ikke kunne videresendes

Du kan gemme dokumenter, der ikke kunne videresendes, i hukommelsen og udskrive, sende på ny eller slette dem på et senere tidspunkt.

Lagring af dokumenter, der ikke kunne videresendes, i hukommelsen

<Menu>  <Indst. for systemadministration>  <Gem/Print ved videresendelse>  <Gem billeder i hukom.>  <Kun når der opstår fejl>

Udskrivning/fornyet afsendelse/sletning af dokumenter, der ikke kunne videresendes, i hukommelsen

1
Tryk på .
2
Tryk på <Fax, videresender fejl>.
3
Tryk på det dokument, du vil kontrollere.
Udskrivning af det markerede dokument
Fornyet afsendelse af det markerede dokument
Slet det markerede dokument
0SS5-03H