Angivelse fra adressebogen

 
Med adressebogen kan du angive en destination ved at vælge fra en liste over registrerede destinationer eller ved at søge efter navn for destinationer med modtagernavne. Du kan også angive en destination direkte ved at indtaste et trecifret nummer (kodeopkaldsnummer), der er angivet for destinationen.
Du skal registrere destinationer i adressebogen, før du kan bruge denne funktion.

Vælg destinationer fra adressebog

1
Tryk på <Scan>.
2
Tryk på <E-mail> eller <Fil>.
Hvis du trykker på <Fil>, gå til trin 4.
3
Tryk på <Modtager>.
4
Tryk på en destination.
Destinationsfaner for e-mail eller fil, der er valgt i trin 2, vises.
Du kan også vælge en fane for at angive adresser.
 <Alle>
Viser alle destinationerne, der er registreret i adressebogen. Nedenfor kan du se en forklaring på mærkerne ud for destinationerne.
<>
Viser en liste over destinationer, der er registreret under favoritter.
<A-Z>/<0-9>/<ABC> til <YZ>
Viser destinationer med modtagernavne, der starter med de samme bogstaver, som den fane, du har valgt.
<>
Viser destinationer for faxer. Se under Angivelse fra adressebogen (fax) for at angive destinationer vha. denne fane.
<>
Viser destinationer for e-mails.
<>
Viser destinationer for delte mapper og filservere.
<>
Viser en liste over destinationer, der er registreret i gruppeopkald. Denne funktion er ikke tilgængelig, når du scanner dokumenter til delte mapper og filservere.

Hvis du vil angive flere destinationer (e-mail)
Gentag trin 2-4. Du kan angive op til 100 destinationer.
Sådan slettes destinationer (e-mail)
Hvis du har angivet flere destinationer, kan du slette destinationer efter behov.

Angivelse af destinationer direkte ved at indtaste kodeopkaldsnumre

1
Tryk på <Scan>.
2
Tryk på <Modtager>  <Angiv fra kodet opkald>.
Du kan også bruge <E-mail> eller <Fil>  <Modtager>  <Angiv fra kodet opkald>.
3
Brug taltasterne til at indtaste et trecifret nummer (001 til 281).
Hvis du taster forkert, skal du trykke på . (Tryk flere gange for at slette tegn et for et, eller tryk og hold nede for at slette alle de indtastede tegn på én gang.)

Hvis en bekræftelsesskærm vises
Når <Bekræftelse på kodet opkald> er angivet til <Til>, vises en skærm, der viser destinationen og navnet, der passer til nummeret. (Destinationsnavn og antal destinationer vises for gruppeopkald.) Kontrollér indholdet, og hvis alt er korrekt, skal du trykke på <OK>. Tryk på <Annuller>, og indtast et trecifret nummer igen for at angive en anden destination. Viser destinationer i adressebogen
Hvis du vil angive flere destinationer (e-mail)
Gentag følgende trin. Der kan angives op til 100 destinationer.
<Modtager>  <Angiv fra kodet opkald>  Angiv kodeopkaldsnummer.
Sådan slettes destinationer (e-mail)
Hvis du har angivet flere destinationer, kan du slette destinationer efter behov.
0SS5-067