Valg af et filformat

 
Du kan vælge det filformat, som dokumenterne kan konverteres til. De scannede dokumenter konverteres til det filformat, der er angivet og sendes derefter til den angivne destination.
<Scan>  Angiv destinationer, eller tilslut USB-hukommelsesenheden <Filformat>  Tryk på et filformat

Filformat

Vælg fra <PDF>, <PDF (Compact)>, <PDF (Compact/OCR)>, <PDF (OCR)>, <JPEG> og <TIFF>.

<Indstil PDF-detaljer>* /<Indstil detaljer for PDF/TIFF>*

Du kan angive, at PDF'en skal kræve en adgangskode ved åbning, eller angive validering af, at dokumentet er blevet scannet fra maskinen. Du kan også angive, om du vil dele flere billeder op i separate filer, når de sendes på mail, eller gemme dem på en filserver.

* Visse elementer er kun tilgængelige, når det valgfri Send PDF Security Feature Set er aktiveret.
<PDF (Compact)> komprimerer fotos og illustrationer i dokumenter mere end <PDF>. Filen er mindre, men billedkvaliteten af visse dokumenter eller antallet af dokumenter, der kan scannes på én gang, kan være mindre. Hvis du vælger <PDF (Compact)>, kan du angive komprimeringsniveauet.
Du kan oprette en PDF, hvor der kan søges i teksten, ved at vælge <PDF (Compact/OCR)> eller <PDF (OCR)> til at behandle dokumentet med OCR (optical character recognition). Denne funktion registrerer retningen af dokumentet og roterer det automatisk for at oprette en PDF-fil. Se Indstil. for OCR (søgbar tekst) for at få flere oplysninger.
Se flere oplysninger om opløsning for hvert enkelt filformat i Grundlæggende fremgangsmåde til afsendelse.
Detaljerede indstillinger for <PDF (Compact)>
0SS5-05U