Scanningsindstillinger

 
Alle indstillinger om scanningen vises med korte beskrivelser. Standardindstillingerne er angivet med en daggert ().
Asterisk (*)
Indstillinger, der er markeret med en asterisk (*), aktiveres kun, når den valgfri indstilling Send PDF Security Feature Set (Udvidede funktioner til Universal Send (PDF)) registreres.

USB-hukommelsesindstillinger

Angiv de indstillinger, der blev brugt til at gemme scannede dokumenter på en USB-hukommelsesenhed. De valgte indstillinger bruges som standardindstillinger i forbindelse med scanning af dokumenter. Ændring af standardindstillingerne
Skift standardindstillinger
Scanningsformat
A4
A5
B5
LTR
LGL
STMT
 
Farvestatus
Farvet
Sort/hvid
 
Filformat
PDF (Compact)
PDF
PDF (Compact/OCR)
PDF (OCR)
JPEG
TIFF
Indstil PDF-detaljer*
Kryptering
Ingen
Acrobat 7.0 eller senere/128-bit AES
Acrobat 9.0 eller tilsvarende/256-bit AES
Acrobat 10.0 eller tilsvarende/256-bit AES
Digitale signaturer
Ingen
Øverst venstre
 
Tæthed
Ni niveauer
 
Originalretning
Portræt
Landskab
 
Oprindelig type
Tekst
Tekst/foto
Foto
 
2-sidet original
Fra
Bogtype
Kalendertype
 
Skarphed
Syv niveauer
 
Datamængde
Lille: Hukommelsesprioritet
Standard
Stor: Billedkvalitetsprioritet
Initialiser standardindstillinger
Initialiser brugertilpassede USB-hukommelsesindstillinger, og gendan dem til deres standardtilstand.

E-mail-indstillinger

Angiv indstillinger, der bruges til at scanne dokumenter, der sendes som mails. Du kan registrere afsendernavnet for e-mails.
Skift standardindstillinger
Angiv indstillinger, der bruges til at scanne dokumenter, der sendes som mails. De valgte indstillinger bruges som standardindstillinger i forbindelse med scanning af dokumenter. Ændring af standardindstillingerne
Scanningsformat
A4
A5
B5
LTR
LGL
STMT
 
Farvestatus
Farvet
Sort/hvid
 
Filformat
PDF (Compact)
PDF
PDF (Compact/OCR)
PDF (OCR)
JPEG
TIFF
Indstil detaljer for PDF/TIFF*
PDF
Krypteringsniveau: Ingen, Acrobat 7.0 eller senere/128-bit AES, Acrobat 9.0 eller tilsvarende/256-bit AES, Acrobat 10.0 eller tilsvarende/256-bit AES
Digitale signaturer: Ingen, Øverst venstre
Opdel i sider: Fra, Til
PDF (Compact)
Krypteringsniveau: Ingen, Acrobat 7.0 eller senere/128-bit AES, Acrobat 9.0 eller tilsvarende/256-bit AES, Acrobat 10.0 eller tilsvarende/256-bit AES
Digitale signaturer: Ingen, Øverst venstre
Opdel i sider: Fra, Til
PDF (Compact/OCR)
Krypteringsniveau: Ingen, Acrobat 7.0 eller senere/128-bit AES, Acrobat 9.0 eller tilsvarende/256-bit AES, Acrobat 10.0 eller tilsvarende/256-bit AES
Digitale signaturer: Ingen, Øverst venstre
Opdel i sider: Fra, Til
PDF (OCR)
Krypteringsniveau: Ingen, Acrobat 7.0 eller senere/128-bit AES, Acrobat 9.0 eller tilsvarende/256-bit AES, Acrobat 10.0 eller tilsvarende/256-bit AES
Digitale signaturer: Ingen, Øverst venstre
Opdel i sider: Fra, Til
TIFF
Opdel i sider: Fra, Til
 
Tæthed
Ni niveauer
 
Originalretning
Portræt
Landskab
 
Oprindelig type
Tekst
Tekst/foto
Foto
 
2-sidet original
Fra
Bogtype
Kalendertype
 
Skarphed
Syv niveauer
 
Datamængde
Lille: Hukommelsesprioritet
Standard
Stor: Billedkvalitetsprioritet
 
Emne/Besked
Emne
Meddelelse
 
Svar til
Ingen
Angiv fra adressebog
 
Prioritet
Lav
Standard
Høj
Registrér enhedsnavn (E-mail)
Registrer afsendernavnet for e-mails. Det registrerede navn vises i e-mails sammen med e-mailadressen. Hvis afsendernavnet ikke er registreret, vises kun e-mailadressen.
Initialiser standardindstillinger
Initialiser brugertilpassede e-mailindstillinger, og gendan dem til deres standardtilstand.

Filindstillinger

Angiv indstillinger, der bruges til at scanne dokumenter og til at gemme scannede dokumenter i en delt mappe/filserver.
Skift standardindstillinger
Angiv indstillinger, der bruges til at scanne dokumenter og til at gemme scannede dokumenter i en delt mappe/filserver. De valgte indstillinger bruges som standardindstillinger i forbindelse med scanning af dokumenter. Ændring af standardindstillingerne
Scanningsformat
A4
A5
B5
LTR
LGL
STMT
  
Farvestatus
Farvet
Sort/hvid
 
Filformat
PDF (Compact)
PDF
PDF (Compact/OCR)
PDF (OCR)
JPEG
TIFF
Indstil detaljer for PDF/TIFF*
PDF
Krypteringsniveau: Ingen, Acrobat 7.0 eller senere/128-bit AES, Acrobat 9.0 eller tilsvarende/256-bit AES, Acrobat 10.0 eller tilsvarende/256-bit AES
Digitale signaturer : Ingen, Øverst venstre
Opdel i sider: Fra, Til
PDF (Compact)
Krypteringsniveau: Ingen, Acrobat 7.0 eller senere/128-bit AES, Acrobat 9.0 eller tilsvarende/256-bit AES, Acrobat 10.0 eller tilsvarende/256-bit AES
Digitale signaturer: Ingen, Øverst venstre
Opdel i sider: Fra, Til
PDF (Compact/OCR)
Krypteringsniveau: Ingen, Acrobat 7.0 eller senere/128-bit AES, Acrobat 9.0 eller tilsvarende/256-bit AES, Acrobat 10.0 eller tilsvarende/256-bit AES
Digitale signaturer: Ingen, Øverst venstre
Opdel i sider: Fra, Til
PDF (OCR)
Krypteringsniveau: Ingen, Acrobat 7.0 eller senere/128-bit AES, Acrobat 9.0 eller tilsvarende/256-bit AES, Acrobat 10.0 eller tilsvarende/256-bit AES
Digitale signaturer: Ingen, Øverst venstre
Opdel i sider: Fra, Til
TIFF
Opdel i sider: Fra, Til
 
Tæthed
Ni niveauer
 
Originalretning
Portræt
Landskab
 
Oprindelig type
Tekst
Tekst/foto
Foto
 
2-sidet original
Fra
Bogtype
Kalendertype
 
Skarphed
Syv niveauer
 
Datamængde
Lille: Hukommelsesprioritet
Standard
Stor: Billedkvalitetsprioritet
Initialiser standardindstillinger
Initialiser brugertilpassede filindstillinger, og gendan dem til deres standardtilstand.
Scanningsformat
A4
A5
B5
LTR
LGL
STMT
  
Farvestatus
Farvet
Sort/hvid
 
Filformat
PDF (Compact)
PDF
PDF (Compact/OCR)
PDF (OCR)
JPEG
TIFF
Indstil PDF-detaljer*
Kryptering
Ingen
Acrobat 7.0 eller senere/128-bit AES
Acrobat 9.0 eller tilsvarende/256-bit AES
Acrobat 10.0 eller tilsvarende/256-bit AES
Digitale signaturer
Ingen
Øverst venstre
 
Tæthed
Ni niveauer
 
Originalretning
Portræt
Landskab
 
Oprindelig type
Tekst
Tekst/foto
Foto
 
2-sidet original
Fra
Bogtype
Kalendertype
 
Skarphed
Syv niveauer
 
Datamængde
Lille: Hukommelsesprioritet
Standard
Stor: Billedkvalitetsprioritet

Billedindstil. for outputfil

Angiv indstillinger for gammaværdien og filkomprimeringsforholdet for konvertering af scannede dokumenter til filer.
YCbCr TX-gammaværdi
Angiv gammaværdien, der anvendes ved konvertering af scannede farvedokumenter til det angive filformat. Du kan angive samme gammaværdi som skærmen, der bruges til at vise de konverterede filer. Filerne vises med en lysstyrke, der er i overensstemmelse med de originale dokumenter. Indstilling af gammaværdier
Gamma 1,0
Gamma 1,4
Gamma 1,8
Gamma 2,2
PDF (Compact) billedkvalitetsniveau
Juster balancen mellem datastørrelse og billedkvalitet, så den passer til den scannede dokumenttype, når du konverterer scannede dokumenter til (kompakte) PDF-filer. <Datamængdeprioritet> giver et større kompressionsforhold end normalt for at oprette mindre filer med lavere billedkvalitet. På den anden side giver <Billedkvalitetsprioritet> et lavere kompressionsforhold end normalt for at oprette større filer med højere billedkvalitet. Valg af et filformat
Billedniveau i Tekst/fotostatus eller Fotostatus
Datamængdeprioritet
Normal
Billedkvalitetsprioritet
 
Billedniveau i Tekststatus
Datamængdeprioritet
Normal
Billedkvalitetsprioritet

Indstil. for OCR (søgbar tekst)

Med statussen Søgbar PDF kan du udføre OCR (optisk tegngenkendelse) og udtrække data fra det scannede billede, så disse data kan genkendes som tekst. Teksten kan herefter føjes til en fil for at oprette en søgbar PDF-fil. Hvis du vælger <PDF (Compact/OCR)> eller <PDF (OCR)> som filformat, kan du angive Smart Scan-indstillingen. Smart Scan er en status, der afgør tekstretningen for at detektere justeringen ved afsendelse af et dokument. PDF-filen gemmes, så den passer til den registrerede tekstretning.
Smart scanning
Fra
Til

256-bit AES-indstillinger for krypteret PDF *

Angiv krypteringsniveauet, når du krypterer PDF-filer med 256-bit AES. Det krypteringsniveau, der er angivet her, kan derefter vælges som et niveau for angivelse af kryptering som PDF-oplysninger.
Acrobat 9.0 eller tilsvarende
Acrobat 10.0 eller tilsvarende
0SS5-09R